NATO Advisory and Liaison Team (NALT) - KFOR, Kosovo

Om tjänsten

Nato stöder den pågående utvecklingen av KSF (Kosovo Security Force) för att bidra till ett bättre omvärldsklimat samt för att utveckla och förbättra den inre säkerheten i landet och bidra till förtroendeskapande relationer mellan regionala aktörer. NALT arbetar med att stödja den fortsatta utvecklingen av KSF, genom att tillhandahålla råd och stöd på brigadnivå.

Befattningsbeskrivning:

Som rådgivare (Operations Advisor) arbetar du direkt under Senior Operations Advisor och Operations Branch Head med rådgivning och stödja medarbetare och chefer vid Ministry of KSF (MKSF) på operativ och taktiskt nivå. Därutöver ingår även att stödja arbetet med att utarbeta långsiktiga operationsplaner, genomföra analyser och bedömningar, samt upprätta regelbundna rapporter. Vidare ska du vara beredd att stödja andra säkerhetsorganisationer i Kosovo.

 • Advise and assist the MKSF and KSF at the LFC, operational, and tactical level in all Operations issues.
 • Liaise and interact with all relevant actors of MKSF, KSF, NATO, and bilateral partners as necessary.
 • Develop, implement, execute and refine an annual Program of Work (PoW) in Operations including objectives and activities.
 • Manage, coordinate and oversee all Operations related activities in KSF during regular duty hours, up to 24/7 operations if required.
 • Provide internal and external Operations related analysis, assessments, and reports on a regular basis.

Behörighetskrav:

 • Krav på militär bakgrund: Ja, yrkes- eller reservofficer
 • Nivå: OF-3/4
 • Engelska lägst nivå 3333 enligt STANAG 6001
 • Lägst B-körkort

Önskvärda meriter:

 • Kännedom om NATO policys, inkluderande NATO Operational Planning Procedurers (OPP)
 • Erfarenhet av und-/operativ eller utbildningsverksamhet på lägst taktisk nivå.

Insatsperiod: 6 eller 12 månader

 • Alt A: augusti 2020 -- februari 2021
  Alt B: februari -- augusti 2021
  Alt C: augusti 2020 -- augusti 2021

Sista ansökningsdatum: 2018-10-28

Vem svarar på vad?

Frågor om insatsen besvaras av ATS Enskilda-desken, 08-788 75 00
Frågor om villkor, insatstid och utbildning besvaras av HKV AVD Pers Int, Fredrik Ekholm, 08-788 75 00

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 oktober 2018
 • Plats: Kosovo, KFOR, Kosovo
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-10-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan