Plutonchef

Om tjänsten

Enhet

Andra Helikopterskvadron är en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner. Skvadronen verkar inom den markoperativa arenan vilket innebär att vår uppgift är att understödja främst armén med lufttransporter av personal och materiel för att öka markförbandens rörlighet och möjlighet att verka i oväntade riktningar. Skvadronen har även i uppgift att understödja polisens insatsenheter med lufttransporter. Dessutom stödjer vi civila myndigheter varje år med bland annat brandsläckning och sjuktransporter.Skvadronen står i beredskap dygnet runt året runt.

Skvadronen är organiserad i en stab, två helikopterdivisioner och tre underhållskompanier. De flygsystem som brukas vid skvadronen är den lätta helikoptern Hkp 15 och den medeltunga Hkp 16.

Flygmaterielkompaniet rekryterar nu en plutonchef till sin flygmaterielpluton, tjänstenivå fänrik – löjtnant - kapten. Kompaniet genomför teknisk tjänst avseende reservdelar, verktyg och aggregat till skvadronens flygsystem. Även underhållstjänst med exempelvis förråd är en av kompaniets uppgifter. Dessutom genomförs underhåll på all personlig flygutrustning vid Malmen. Kompaniet är organiserat i en kompaniledning, en flygmaterielpluton och en flygsäkerhetsmaterielsektion.

Som plutonchef kommer du att få arbeta med plutonens krigsförbandsförmåga tillsammans med plutonens tekniker och mekaniker. Du ansvarar för att ge din personal bästa möjlighet att lösa sina uppgifter, samtidigt som du tar ditt arbetsgivaransvar. I arbetet ligger utöver löpande verksamhet att ta tillvara på personalen genom utbildningar och kompetensutveckling. Vidare stöttar du kompanichefen och är en del av kompaniledningen. Du är beredd att ta över som ersättare för kompanichefen i dennes frånvaro.

 

Arbetsuppgifter

- Upprätthålla och utveckla plutonens krigsduglighet
- Leda personaltjänsten på plutonen som arbetsgivarrepresentant
- Leda den tekniska tjänsten vid plutonen med stöd av ställföreträdande plutonchef
- Beredd överta kompanichefens uppgifter

 

Kvalifikationer

- Officersexamen eller motsvarande
- Teknisk officer
- B-körkort

 

Meriterande

- Militär flygtekniker
- Erfarenhet som första linjens chef
- Militärt förarbevis och tyngre körkortsbehörighet
- Erfarenhet av underhållstjänst
- Erfarenhet av internationell tjänstgöring

 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är strukturerar då tjänsten kräver att du kan hantera flera olika uppgifter samtidigt. Du ska även vara ansvarstagade samt att du kan och vågar fatta egna beslut då arbetet stundtals bedrivs utan högre chefs närvaro. Du ska ha lätt att förstå och förhålla dig till regelverken då ledning av flygunderhåll starkt regelstyrt.

Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

 

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning, tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Tjänsten är placerad på Försvarsmaktens Helikopterflottilj iLinköping, tjänsteresor förekommer.
Tjänstenivån är OF1/OF2 (Fänrik – Löjtnant – Kapten)
Tillträde efter överenskommelse.

Under anställningsprocessen kommer det ske intervjuer, fysiska tester och hälsokontroller.

Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober 2018. Den ska innehålla CV samt personligt brev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för tjänsten samt att tre referenser bifogas. Urval kommer ske löpande.

Upplysningar om tjänsten ges av:
Kompanichef, Kapten Olle Klingspor
Personalchef, Kapten Olof Glans

Fackliga representanter:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggströ

Samtliga nås via växel på 013-28 30 00. 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 oktober 2018
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-10-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan