Stabsofficer/Förbindelseofficer vid Huvudstaben J3 JOC i Helsingfors, Finland

Om tjänsten

Befattningen är ännu inte etablerad utan dialog med Finland pågår. Befattning kan etableras under förutsättning att Försvarsmakten erhåller nödvändiga mandat från regeringen. Tjänsten är ny vilket innebär en nyetablering och uppbyggnad från grunden avseende bland annat avtal om placering, tillträde, sekretess, informationssystem mm.

C INSATS samverkansfunktion mot den finska Huvudstaben kommer att verka som en ordinarie stabsofficer men även att ha till uppgift att bevaka svenska intressen enligt instruktion från Högkvarteret, framföra ståndpunkter, inhämta och vidarebefordra information till Högkvarteret. Med anledning av detta kan det bli aktuellt att tjänstgöra några dagar i månaden vid HKV INSS.

Befattning:

 • Stabsofficer/Förbindelseofficer

Behörighetskrav: Yrkesofficer OF-3/4, Försvarsgren oberoende

Kravspecifikation:

Skall: 

 • Erfarenhet av operativ genomförandeledning på operativ nivå.
 • Erfarenhet av operativ planeringsverksamhet.
 • Erfarenhet från övningsplanering/-verksamhet på lägst taktisk nivå.
 • God förmåga att kunna arbeta självständigt när så behövs, men också kunna fungera i ett internationellt team.
 • God förmåga att skapa nya kontakter.
 • Goda engelskakunskaper (önskvärt med STANAG 3333).
 • B-körkort.

Meriterande:

 • Språkkunskaper i finska
 • Erfarenhet från deltagande i internationella övningar och/eller insatser.
 • God kännedom eller erfarenhet av tjänstgöring vid Försvarsmaktens Högkvarter.

Övrigt: 

 • Försvarsmakten lägger mycket stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Bedömda huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Utveckla det bilaterala samarbetet mellan Försvarsmakten HKV INSS och den finska Huvudstaben J3 JOC med fokus främst på planering och genomförande av övningar och gemensamma operationer, med särskilt fokus på verksamhet som involverar svenska förband och personal.
 • Rapportera och direktsamverka med HKV INSS, inklusive arbetsledas ur ett svenskt nationellt perspektiv av HKV INSS.
 • Följa upp och så långt som möjligt aktivt delta i Huvudstabens verksamhet inom för Försvarsmakten relevanta områden samt identifiera och främja möjliga samarbetsområden till gagn för såväl svenska som bilaterala intressen.
 • Stödja planering och genomförande av besök och bilaterala möten.
 • I befattningen ingår även att bygga upp och över tiden vidmakthålla ett nära samband och god kontakt med den svenska Stabsofficeren/Förbindelseofficeren vid den finska Marinstaben i Åbo.

Tillträde, placering och tjänstgöringslängd:

 • Bedömt tillträde: våren/sommaren 2019
 • Tjänstgöringstid: 1 – 3 år
 • Befattningens placering är vid Huvudstaben, Helsingfors, Finland.
 • Sista ansökningsdag:
 • Sista datum för intresseanmälan är 2018-11-11.

Villkor:

 • Anställning sker inom ramen för avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Ev frågor om villkoren besvaras av HKV AVD Pers Int, Ingela Zaza, vx 08-788 7500.

Eventuella frågor om befattningen:

 • Besvaras av HKV INSS J3, vx 08-788 7500

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 oktober 2018
 • Plats: Pääkaupunkiseutu, Etelä-Suomen lääni, Finland
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-11-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan