Kvartermästare till Luftvärnsregementet

Om tjänsten

Arbetsuppgifter

Kvartermästaren:
- är kompaniets företrädare för logistikfunktionen med materieltjänst som huvudsaklig arbetsuppgift.
- deltar i kompaniledningens stabsarbete.
- utarbetar och delger logistikorder.
- planerar, leder och följer upp funktionerna logistik och försörjning inom kompaniet
- typiska arbetsuppgifter är materielplanering, inventering, planering och uppföljning av kompaniets logistiska behov, samordning av beställningar och inköp inom kompaniet.

Vem är du?
Du är fokuserad, noggrann och uthållig, samt en god samarbetspartner.
Du ser till att effektivt och strukturerat lösa problem för att kunna genomföra dina och förbandets uppgifter.

Krav
Svenskt medborgarskap.
Officer (OR6-OR7/OF1)
Genomförd och godkänd av FM säkerhetsprövning (genomförs i samband med anställning).
Uppfyller FM fysiska baskrav enligt kategori för tjänsten.

Meriterande
Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem PRIO och LIFT
Erfarenhet av logistikledning
Logistikutbildning
Militärt förarbevis
ADR-intyg
God förståelse i Försvarsmaktens materielprocess

Anställning
Tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Lön enligt avtal

Ansökan
Dokument att bifoga i ansökan:
Personligt brev
CV med referenser
Intyg på betyg och utbildningsbevis
Sista datum för ansökan 2019-04-14. Urval sker löpande.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Martin Falkeby 072-387 93 44 eller martin.falkeby@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 februari 2019
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Luftvärnsregementet – Lv 6
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan