Teknisk operatör vid sektionen för operativ teknik

Om tjänsten

 

Beskrivning av förbandet

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Stockholm. Förbandets primära uppgift är att tillföra kvalificerade tekniska förmågor inom ramen för specialoperationer. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen (SFL) och omfattar ett brett spektrum av teknikområden men med fokus mot data- och radioteknik.

Förbandet är ett insatsförband vilket innebär att särskilda krav ställs på ingående personal avseende kompetens, utbildning och fysisk status. De uppgifter som åläggs förbandet kan betraktas som krävande varför stor vikt fästs vid personalens personliga egenskaper och drivkrafter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Att verka som teknisk operatör inom Försvarsmaktens specialförband (FM SF)
 • Att arbeta med avancerade tekniska system i fält
 • Att arbeta med fördjupningsfrågor inom eget specialområde samt följa utvecklingen i teknikens framkant

Det dagliga arbetet är i hög grad omväxlande och innefattar allt från teoretisk problemlösning i kontorsmiljö till operativ tjänst i fält. Arbetet förutsätter en god hälsoprofil varför fysisk träning även är en naturlig del av vardagen. Tjänsteresor inom och utom landet är vanligt förekommande. En hög beredskap för insats innebär att längre perioders bortavaro ibland kan uppkomma med kort varsel.

Krav

 • Svensk medborgare
 • Genomfört lägst värnplikt eller GMU med godkända betyg

Medicinska krav

 • Normal hörsel
 • Fullgott färgseende
 • Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga) utan synkorrigering
 • Inga allvarliga allergier
 • Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandlig/medicinering

Meriterande

 • Goda kunskaper inom datakommunikation, nätverk, radiokommunikation och IT-säkerhet
 • Utbildning eller tjänstgöring inom underrättelse- och säkerhetstjänstområdet
 • God fysisk status

Personliga egenskaper

 • God social förmåga
 • Trygg och stabil
 • Stresstålig
 • Initiativförmåga
 • Självständighet och god förmåga att arbeta i grupp

En tekniska operatör vid SOT kan ha olika kompetenser och fördjupningsområden. Ett grundläggande krav är dock en bred teknisk förståelse samt en relevant teknisk utbildning eller yrkesbakgrund.

 

Övrigt

Säkerhetspröving med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. De som bedöms lämpliga, efter ett ansökningsförfarande, kommer att kallas till uttagningstester med fältmässiga/medicinska/psykologiska moment.

Uttagningstesterna är uppdelade i två delar, där den första delen är en fältmässig del under fyra dagar, där i huvudsak den sökandes soldatkunskaper, fysiska status, tekniska förmåga samt motivation prövas under fältmässiga förhållanden. De som bedöms lämpliga efter den första delen kommer att kallas till en andra del där i huvudsak den personliga psykologiska och medicinska profilen testas.

Konkurrenskraftiga resultat

Löpning 10 km   50 min
Farmers walk med 2*32 kg   100 m
Statiskt rygghäng   2 min
Uppdragningar/räckhäv   8 rep
Simma 400 m   genomföra
Livräddning (25 m simning, docka 4 m, 25 m simning)              1 min 30 sek

Exempel på andra delar som kommer att testas

 • Tekniska kompetensprov inom bl. a. radio- och datakommunikation
 • Orientering
 • Marsch med ryggsäck
 • Grundläggande soldatfärdigheter

Alla tester genomförs i Stockholmsområdet månadsskiftet april/maj.

 

Frågor om befattningen kan mailas till sot@mil.se

Tillträde mm

Tillträde preliminärt 2019-08-05. Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.

Ansökan

Tillsammans med ansökan skall CV, personligt brev och foto bifogas (pdf). Andra intyg/bevis motsvarande, som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista datum för ansökan är 2019-01-31.

 

 

 

 

 Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 oktober 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan