Planoff Und (OF-1/3) vid U2 ISR FHQ MINUSMA, Mali

Om tjänsten

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”.
Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliserings insats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1juli 2013 och är en kapitel VII-insats.
Sverige bemannar förutom truppbidraget ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu.

ISR cellen ingår i U2 organisationen och består av en chef, stf C samt 3 stabsofficerare som arbetar inom den militära delen av MINUSMA högkvarter (Force Headquarters; FHQ) i Bamako.

Befattning: Planoff Und vid U2 ISR, FHQ MINUSMA

Kravspecifikation:

Skall:

 • Yrkes- eller reservofficer, nivå OF-1/3 (Lt - mj/örlkn)
 • Genomgången underrättelseutbildning
 • Erfarenhet av planering och ledning av underrättelsetjänst
 • Goda engelska kunskaper (önskvärt med lägst STANAG 3333)
 • 25 - 55 år (FN krav)
 • Körkort B

Meriterande:

 • Erfarenhet av tjänstgöring på stab på lägst brigadnivå
 • God kännedom om ISR-förband
 • Erfarenhet av luftrumskoordinering
 • Tidigare erfarenhet av internationell insats
 • Språkkunskaper i franska

Befattningsbeskrivning:

 • Understödja operationsplaneringen vid Force HQ och Sector HQ med inriktning av underrättelseresurser
 • Genomföra samverkan med övriga sektioner i staben bl.a. avseende luftrumskoordinering.(U3 AIROPS, MAOC)
 • Föra dialog med UN HQ Aviation Projects Planning Team.
 • Säkerställa kommunikation mellan Force HQ och inhämtande enheter vid genomförande av operationer.
 • Inrikta och föreslå inhämtningsuppgifter enligt inhämtningsplanen inom ramen för FHQ operationer.
 • Understödja vid framtagande av underrättelsebehov vid operationsplanering.
 • Vara beredd att utgöra stabsresurs på ISR sektionen.
 • Stf Chef

Övriga upplysningar:

 • Arbetet bedrivs normalt vid FHQ i Bamako, men tjänstgöring kan bli aktuell i andra delar av Mali.

Vem svarar på vad?

 • Befattningslön: Enligt utlandsavtalet, ingår även FN traktamente ~138$/dag
 • Utbildningsperiod: (v920 - 22) 2019-05-13 -- 2019-05-31
 • Insatsperiod: Preliminärt: juni - december 2019
 • Sista ansökningsdatum: 2018-11-25

Frågor om befattningen: ATS Enskilda Desken, 08-788 75 00
Frågor om villkor och utbildning: HKV AVD Pers, Fredrik Ekholm, 08-788 75 00

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 oktober 2018
 • Plats: Bamako, Mali
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-11-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan