MUST söker erfarna taktiska officerare och specialistofficerare med underrättelsebakgrund till Nationella Underrättelseenheten (NUE) vid MUST underrättelsekontor

Om tjänsten

Nationella underrättelseenheten (NUE) är ett stående förband som används i de internationella insatser, där Sverige har eller avser ha förbandsbidrag. Förbandet stödjer i insatsområden multinationella chefer, förbandschefer och nationellt styrkebidrag med nationella underrättelser. Förbandet tar även fram underrättelser för uppdragsgivare inom och utom Försvarsmakten nationellt. Förbandet är underställt C MUST.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:


Arbeta såsom militär bearbetare med underrättelseproduktion inom tilldelat
underrättelseområde nationellt och/eller internationellt.


Bedriver underrättelseanalys vid någon av NUE:s Underrättelse-och Samverkansgrupper.


Aktivt delta i planering, inhämtning, bearbetning och rapportering.


Producerar skriftliga underrättelserapporter.


Genomför föredragningar för olika uppdragsställare nationellt och/eller internationellt.

Befattningen innebär återkommande utlandstjänstgöring.

Formell kompetens:


Officersexamen eller specialistofficersexamen.


Dokumenterad väl vitsordad tjänst .


Skall årligen klara av FM Fysiska baskrav samt till förbandet hörande tilläggskrav.


Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.


Körkort lägst klass B.


Meriterande:


Tjänstgöring vid NIC i underrättelsebefattning och/eller multinationell stab.


Erfarenhet från tjänst i internationell militär insats.


Erfarenhet av eller kunskap om arbetet vid MUST.


Erfarenhet av eller kunskap om Insatsledningens verksamhet och behov.


Erfarenhet av eller kunskap om arbetet i Regeringskansliet.


Erfarenhet av eller kunskap om arbetet vid andra försvarsmyndigheter.


Ytterligare språkkunskaper tex franska.

Personliga egenskaper:


Du har god förmåga att bibehålla fokus.


Du har god analytisk förmåga och har strategisk utblick, är flexibel och kreativ.


Mycket god förmåga att bygga och upprätthålla relationer.


Du har god systemförståelse med blick för såväl helheter som detaljer.


Du är flexibel och kreativ och kan jobba självständigt.


Du är noggrann och har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.


Du har en mycket god förmåga att prestera även under pressade förhållanden.


Omfattning:


Tjänstgöringen inleds under sensommaren hösten 2019 med en gemensam utbildning.


Utbildningsståndpunkten för den enskilde avgör vidare omfattning av tjänstgöringen under 2019.


Utbildningen kan omfatta 1 vecka-4,5månader.


Den första tjänstgöringen vid desk samt i insats inplaneras tidigast kvartal 1 2020.

Tillträde sker tidigast 2019-08-01 dock senast 2019-08-12.


Välkommen med din ansökan som skall innehålla personligt brev och cv.


Sista ansökningsdag: 2019-01-20.


Upplysningar om befattningen lämnas av: Personalchef Kn Bengt Lilja eller Pershandläggare Virve Kulmala Elofsson, nås via HKV vx 08-788 75 00


Facklig representant är för SACO/Försvar: Anders Markow, OFR/O Roger Ericsson och OFR/S Katarina Kruse. Samtliga nås via HKV vx 08-788 75 00Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 december 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten - MUST
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-01-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan