Bordningstroppen rekryterar yrkesofficerare

Om tjänsten

 

Beskrivning av enheten

Bordningstroppen tillhör Amfibieregementet och är placerade i Göteborg. Bordningstroppen är en liten enhet med flera för Försvarsmakten unika kompetenser såsom bordning av fartyg och undsättning av personal i maritim miljö.

Bordningstroppens huvuduppgifter syftar till att kontrollera de förhållanden som föreligger ombord på ett fartyg, eller att vidta praktiska åtgärder mot fartyget, dess besättning eller dess last. Bordningstroppen är väl tränad för strid i trånga och komplexa utrymmen och nyttjar sig av Stridsbåt 90H/HS, RHIB-båtar samt helikopter vid lösande av sina uppgifter. 

Bordningstroppen deltar årligen i stora nationella och internationella övningar för att upprätthålla rätt kompetens. Bordningstroppen har tidigare deltagit i marinens insatser i Adenviken, och kommer troligt även i framtiden utgöra en del av marina styrkebidrag till internationella insatser. 

Om tjänsten

Som yrkesofficer på Bordningstroppen ställs det höga krav på dina personliga egenskaper. Eftersom enheten är liten kommer stor vikt att läggas vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga, mognad, arbetskapacitet och ansvarstagande både enskilt och i grupp. Hos oss är varje enskild individ viktig för resultatleverans och sammanhållningen på enheten.

Tjänsten ställer krav på deltagande vid militära nationella samt internationella insatser.

Typ av anställning

Tjänsterna är OR6-7/OF1-2 -tjänster och är tillsvidareanställningar. Arbetsorten är Göteborg.

Generella krav för anställningen

 • Svensk medborgare 
 • Yrkesofficer, lägst OR6
 • Godkänd säkerhetsprövning
 • Godkänd vid Bordningstroppens kompletterande tester

Meriterande kvalifikationer

 • Tidigare tjänstgöring vid jägar-/markstridsförband

Tillträde

En eventuell anställning vid enheten påbörjas efter överenskommelse dock senast Augusti 2019.

Intervju och tester

Befattningen på Bordningstroppen har jägarkrav (medicinskt, fysiskt och psykiskt) och följande fysiska krav är en ungefärlig lägsta nivå och alla resultat där utöver kommer att vara meriterande i den vidare antagningsprocessen. De verkliga testerna kan skilja sig vid testtillfället.


• Fälttest 2 km löpning på 10.15 min
• Försvarsmaktens multitest 300 poäng
• Undervattensim 25m
• Statiskt hängtest i rep med stridsutrustning i 20 s


Efter att din ansökan har behandlats kan du komma att kallas till ett två till tre dagars förtest (flera tillfällen under våren) där det kommer att genomföras fysiska tester, lämplighetstester, läkarundersökning samt intervjuer. Gallring kan komma att ske efter varje testdag.  

Ansökningstid

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-01

Din skriftliga ansökan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter (inklusive e-post adress, postadress och telefonnummer)
 • Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten, levnadsbeskrivning och familjeförhållanden
 • CV med välliknande passfoto, uppgifter om militär grad, nuvarande anställningsform, språkkompetens, självskattning av fysisk styrka och uthållighet, särskilda utbildningar och kompetenser
 • Kontaktuppgifter till två referenser (militära chefer)
 • Kopior av:
  • Körkort och ev militärt förarbevis
  • Intyg på genomförd militär grundutbildning
  • Civila betyg
  • Senaste militära tjänstgöringsomdömet
  • Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Efter genomförda intervjuer/tester och inför eventuell anställning kommer ny säkerhetsprövning genomföras.

Vid frågor eller för mer information:

Kontakta Kn Johannes Kinghed, Chef Bordningstroppen på johannes.kinghed@mil.se

Fackliga kontaktpersoner

OF-Amf Kn Johan Dahlgren, johan.dahlgren@mil.se 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 november 2018
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-02-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan