Testdag 1 mot sjöoperativa befattningar vid Hkpflj

Om tjänsten

Helikopterflottiljens skvadron i Ronneby, 3.hkpskv, ger GSS med sjövana möjligheten att genomföra delar av kompletterande prövningar (KP) mot sjöoperativa befattningar.

Befattningarna är Taktisk koordinator (TAKO), OF, och Uppdragsspecialist sjö/Sonaroperatör (SONO), OR. Mer information om tjänsterna sker över tiden via informationstillfällen riktat till sjöoperativa GSS. För dig som inte tagit del av av detta och anmäler intresse kommer du få mer information efterhand. 

För dig som anmäler intresse (och uppfyller kraven) via denna annons kommer att bli kallad till testdag 1, datatester, vid FM HRC. Testerna är giltiga i fem år och kan göras om efter 2,5 år. Testdag 2 (intervjuer) och testdag 3 (medicinska tester) genomförs via ordinarie annonseringar för SOU och OP.


Krav för att kallas till testdag 1:
- Anställd GSS K/T
- Sjövana

Då detta endast är en intresseanmälan som främst är riktad till GSS som redan fått en information så finns ingen kontaktperson om frågor kring annonsen utpekad. Dock så är alla som uppfyller kraven är välkomna att anmäla sitt intresse att genomföra testerna.

 

Mvh
3.hkpskv


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 juli 2019
  • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-09-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan