32.Undbat rekryterar bildunderrättelseassistenter till Taktisk UAV

Om tjänsten

Bildunderrättelseassistenter (OR1-5) till Taktisk UAV

 

Beskrivning av enheten

Den Taktiska UAV (Unmanned Aerial Vehicle) plutonen är en del av 32:a Underrättelsebataljon. Att skapa underrättelseunderlag till högre chef är huvuduppgiften för enheten. Enheten arbetar med inhämtning i operationsområdet både före, under och efter markförbandens operationer. Inhämtningen sker med hjälp av UAV 03 som är ett obemannat flygande system. Vårt arbete syftar till att ge högre chef det bästa möjliga beslutsunderlaget. Enheten består av flera ingående delar som arbetar med att bedriva flygunderhåll, bearbeta inhämtad information samt bedriva flygtjänst.  Enheten har tidigare präglats av hög insatsfrekvens och medverkat vid insats i både Afghanistan och Mali där vår förmåga varit mycket eftertraktad. Denna historik innebär att både nationell och internationell tjänst kan komma att bli aktuell för personal vid enheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Taktisk UAV-pluton rekryterar nu underrättelseassistenter med utbildningsstart v.20 2019. Utbildning mot befattningen genomförs på K3 och inleds med 8 veckor kompletterande soldatutbildning inför självaste underrättelseutbildningen som påbörjas under hösten.

Inhämtningsgruppen bearbetar bilddata från obemannade flygfarkoster, och andra bildalstrande sensorer, i syfte att skapa underrättelser. Underrättelser som sedan fusioneras och omsätts i ett anpassat format för att ge ett optimalt beslutsunderlag för chefer på alla nivåer. Som bildunderrättelseassistent vid TUAV-pluton är din främsta arbetsuppgift att skapa underrättelserapporter utifrån bildanalys och vara ett stöd till de underrättelseofficerare som utgör inhämtningsgruppen. Du understödjer arbetet genom din involvering i gruppens alla uppgifter allt från upprättande av grupperingsplats, planering av inhämtning, inhämtning, bearbetning och delgivning.

Som underrättelseassistent har du tillikauppgifter och är exempelvis förare, kulspruteskytt, sjukvårdare eller signalist. Enhetens verksamhet ställer inte sällan krav på fysisk och mental uthållighet varvid fysisk träning sker regelbundet på plutonen.

Utvecklingsmöjligheter

Om du efter genomförd utbildning och tjänstgöring i din befattning vill gå vidare med ditt engagemang inom plutonen finns möjligheten att läsa SOU med inriktning underrättelsetjänst, förutsatt att du klarar de tester som genomförs mot utbildningen. Efter genomförd utbildning tar du anställning som underrättelseofficer på plutonen och tilldelas utökat ansvar. Du kommer att ha stor nytta av din tidigare erfarenhet som underrättelseassistent och kan använda den erfarenheten för att förbättra verksamheten och utveckla inhämtningen.

Generella krav för anställning:

 • Fullgod korrigerad syn och färgseende.
 • Goda Kunskaper inom Office Paketet
 • Svenskt medborgarskap.
 • Godkänt betyg från värnplikt, GMU eller GU.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Godkänd säkerhetsprövning.

Meriterande är:

 • Utlandstjänst
 • B, BE, C alt. CE-körkort.
 • Militära förarbevis TGB16 eller TGB14 (GW)
 • Utbildningar i drift och säkerhet kring el-system.
 • Akademisk utbildning.

Dokument att bifoga ansökan:

 • Personligt brev med beskrivning av dig själv.
 • CV med referenser.
 • Militära och civila betyg
 • Betyg/omdöme från internationell tjänstgöring.

Tillträde: Måndag V.20 2019

Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.

Typ av anställning: GSS/K, Tidsbegränsad anställning upp till 8 år med stöd av: ”Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten”.

Ansökningsprocessen: Du får e-post som bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Därefter kommer vi att gå igenom ansökningshandlingarna och kalla lämpliga kandidater till intervju och tester preliminärt v.7 under våren 2019.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid frågor om tjänsten kontakta oss på: k3-32undbat-1tuav@mil.se

Vi vill senast ha din ansökan den 20:e Januari 2019.

Fackliga representanter:

Alla ATO K 3

Tele: 0505-451000

 

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 december 2018
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-01-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan