Underrättelseofficer med verkansinriktning till INSS J2

Om tjänsten

Insatsstabens Säkerhets- och underrättelseavdelnings (INSS J2) planeringssektion söker stabsofficer med inriktning verkansunderrättelsetjänst

Refnr: 51185504

Insatsstaben har till uppgift att stödja Chefen Insatsledningen med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av Försvarsmaktens insatser både nationellt och internationellt.

Underrättelse- och säkerhetsavdelningen har till uppgift att stödja med information och underrättelser i framtagandet av underlag i alla ovanstående delområden. I detta arbete hanteras ett omfattande informationsunderlag med ett mycket högt krav på struktur och metodik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att:

 • Med primär inriktning verkansrelaterad underrättelsetjänst vid J2 genomföra planering  och upprättande underlag för försvarsplanering, beredskapsplanläggning, krigsplanläggning, krigsförbandsvärdering, metod- och processutvecklingsarbete vid övningsverksamhet samt insatser.
 • Utgöra en stabsresurs vid J2.

Vem är du?

För att vara aktuell för tjänsten vill vi att du:

 • Är yrkes- eller reservofficer, nivå OR6-8 eller OF1-3.
 • Har erfarenhet från analysarbete.
 • Har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

 • Utbildning och erfarenhet inom verkansprocessen.
 • Utbildning och erfarenhet av planering, stabsarbete och/eller underrättelsetjänst.
 • Kunskaper inom militärteknik, geografiska informationssystem, bildunderrättelsetjänst, informationsoperationer, databashantering, främmande stridskrafter eller systemanalys.
 • Internationell erfarenhet och kunskap om NATO planerings-, genomförande- och utvärderingsprocesser.

Tjänsten och framtida kompetensutveckling kommer att anpassas efter din personliga profil.

Personlig lämplighet kommer utgöra det huvudsakliga kriteriet för rekrytering.

Typ av tjänst: Tjänsten är en tillsvidareplacering vid HKV i Stockholm.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet samt skyldighet att krigsplaceras och att delta i utbildning och övningar. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

För vidare information kontakta: Åsa Warg eller Johan Granberg som nås via växel 08-788 75 00

Fackliga kontaktpersoner vid HKV är för SACO HKV Camilla Robertsson, Försvarsförbundet HKV  Pia Alström, SEKO/HKV Hans Monthan, och för OFR/O HKV  Arne Nilsson . Samtliga nås på telefon 08-7887500.

 

Sista ansökningsdag är den 31 december 2018.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 december 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-12-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan