Läkare på heltid till Marinmedicinska sektionen på Försvarsmedicincentrum i Göteborg

Om tjänsten

Försvarsmedicincentrum i Göteborg är Försvarsmaktens utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor. Vid enheten finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal så som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med flera. Här finns officerare, reservofficerare, civila och tjänstepliktig personal. I samarbete med Sahlgrenska Akademien och Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs utveckling, undervisning och uppföljning av förebyggande hälso- och sjukvård, första hjälpen, kvalificerad akutsjukvård och daglig sjukvård för Försvarsmaktens övningar och insatser.Vi söker nu en marinläkare till Marinmedicinska sektionen.

Beskrivning av den Marinmedicinska sektionen
Vid sektionen finns i dag fyra medarbetare, Marinöverläkaren samt två Marinläkare och en stabsofficer. Sektionen leder utvecklingen av den försvarsmedicinska funktionen inom marinen. Arbetet omfattar såväl utveckling av förbandstyper, materiel, metoder och utbildningar som genomförande av verksamhet. 
Vi arbetar nära flyg- och armémedicinsektionerna inom ramen för Försvarsgrensavdelningen.

Huvdsakliga arbetsuppgifter
Arbetet är mycket omväxlande och innebär utveckling, upplysning och utbildning inom hälso- och sjukvård i Försvarsmaktens samtliga verksamhetsområden men rör i huvudsak ubåtsmedicin, ubåtsräddning och stridssjukvård i amfibiekårens insatsförband. Arbetet medför tjänsteresor såväl inom som utom riket för uppföljning av verksamhet relaterat till marinmedicinfältet, deltagande som elev eller lärare i olika kurser, militära arbetsgruppsmöten, vetenskapliga möten samt deltagande i övning och övningsplanering.

Befattningskrav

 • Legitimerad läkare med specialistkompetens
 • Utbildning till yrkes- eller reservofficer
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
 • Fullt frisk och med god fysik
 • B-körkort

Meriterande kvalifikationer

 • Specialistkompetens inom anestesi och intensivvård
 • Erfarenhet av marin verksamhet och marin sjukvård
 • Militär internationell insats, gärna med marin inriktning
 • Dykerimedicinsk kompetens, Försvarsmaktens dykläkarutbildning eller motsvarande

God samarbetsförmåga är viktigt samtidigt som du måste ha stor integritet för att kunna driva funktionsfrågor. Du tror på människors lika värde och har demokratiska värderingar. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, flexibel och ordningsam samt har en hög egen drivkraft. Du har ett professionellt förhållningssätt till din omgivning, integritet och stor social kompetens, du är empatisk, stresstålig, noggrann, lyhörd och servicemedveten. Tjänstgöring i Försvarsmaktens insatsförband är en naturlig del i arbetet för Försvarsmaktsanställda och du skall vara beredd att kunna tjänstgöra i insatsförband i utlandet.

Övrigt
Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policy och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten.
Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildning och övning. Som läkare anställd i Försvarsmakten finns det möjligheter att periodvis arbeta kliniskt för att upprätthålla klinisk kompetens. Vi kan komma att tillämpa 6 månaders provanställning. Som försvarsmaktsanställd ingår fysisk träning 3h/vecka på arbetstid.

Typ av anställning: Tillsvidare anställning, heltid 
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: 2019-09-19
Lön: Individuell lönesättning

Urval och intervjuer
Urval sker under v 909. Intervjuer kommer att genomföras under mars månad vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg. Slutligt urval sker under v 913.

Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av Marinöverläkare Göran Sandström, 031-69 26 62, 072-165 13 31, marinoverlakaren@mil.se
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Ann-Charlott Ljung, FömedC, ann-charlott.ljung@mil.se

Fackliga representanter
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet: Susanne Averius
SEKO: Lars Landén
SACO: Anders Jonsson
Officersförbundet: Mikael Nilson
Samtliga nås via växel 031-69 20 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-31
Din ansökan skall innehålla CV, ett ansökningsbrev samt gärna löneanspråk.  

---------------------------------------
Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM (rekryteringsverktyget som används)
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen har ett rekryterings- och bemanningsansvar. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personupgiftsbehandlingen 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryternande chef. 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.  

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 december 2018
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan