Luftvärnsregementet rekryterar underrättelseofficerare, OR 6- OF 2

Om tjänsten

Luftvärnets huvudsakliga uppgifter är att upptäcka och bekämpa fientliga luftmål, tillsammans med övriga delar av luftförsvaret. Luftvärnet genomför nu den största förändringen sedan truppslaget tillkom. Ombeväpning pågår till nya och kvalificerade luftvärnssystem med helt andra förmågor än tidigare. Vi söker och rekryterar därför personal med kompetenser inom underrättelse- och säkerhetstjänst som vill vara en del av framtidens luftvärn.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kan antingen vara att arbeta heltid med underrättelsetjänst eller del av tid inom underrättelsetjänst och övrig tid inom stab, skola eller kompani. Normalt sker det planerade underrättelsearbetet inom Luftvärnsregementet som projekt.

Du förväntas att både kunna leda, utbilda samt på sikt bli ämnesexpert.

I arbetsuppgiften förväntas du även självständigt ha intresse och ambition att utforska nya ämnesområden.

Beroende på din kompetensprofil och aktuellt behov inom förbandet placeras du på befattning. Du kommer att få en befattning i krigsorganisationen och en inom fredsorganisationen. En mer utförlig beskrivning av möjliga befattningar lämnas på begäran.

Du som rekryteras för att på sikt utvecklas mot underrättelseofficer kommer att utbildas inom FM.

Krav

-Svensk medborgare

-Godkänd säkerhetsprövning

-Officersexamen eller specialistofficersexamen

-Dokumenterat väl vitsordad tjänstgöring

-Godkända fysiska bas- och tilläggskrav.

Meriterande kvalifikationer

-Erfarenhet inom underrättelse- och säkerhetstjänst

-Stabserfarenhet

-God datorvana.

Personliga egenskaper

Som yrkesofficer vid luftvärnet förväntas du att ha en hög social kompetens, ett analytiskt sinne samt en god förmåga att omsätta fakta till innebörder och slutsatser för verksamheten. Att du är driven och har framåtanda, är lösningsfokuserad och vill utveckla processer och arbetssätt ser vi som en självklarhet. Som officer vid luftvärnet förväntas du tjänstgöra del av tid utomlands eller på annan ort.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Rekryteringsprocess

Lämpliga individer kallas till intervju löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse och efterhand.

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev samt eventuell dokumentation som styrker genomförda kurser.

Typ av anställning: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Halmstad

Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal

Upplysningar om tjänsterna lämnas av:

Mj Peter Sehlin

Undlv6@mil.se

Ansök senast 2019-03-01


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 december 2018
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Luftvärnsregementet – Lv 6
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-03-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan