Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten söker Säkerhetshandläggare till interna Säkerhetssektionen (LEDK Säk)

Om tjänsten

Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (Must) interna säkerhetssektion (LedK Säk) leder under Must Säkerhetschef Must interna säkerhetstjänst. Sektionen arbetar aktivt med att förebygga och motverka säkerhetshotande verksamheter och hantera uppkomna händelser, främst inom specialistområdena fysiskt skydd, informationssäkerhet, säkerhetsprövning, säkerhetsanalys och säkerhetsskyddad upphandling.

 Arbetsuppgifter:

 • Stödja vid framtagandet av säkerhetsanalyser samt implementering av säkerhetsskyddsåtgärder vid Must.
 • Följa upp säkerhetsincidenter, genomföra eller ingå i utredningsarbete.
 • Löpande ansvara för planering och genomförande av utbildningar av Must personal.
 • Ta fram, vägleda och arbeta med framställande och delgivningen av vägledningar och annat informationsmaterial inom säkerhetsskyddsområdet.
 • Stödja Must Säkerhetschef med internkontroll och utarbetande av åtgärdsplaner inom säkerhetstjänsten.
 • Fortlöpande utarbeta eller överse Must interna rutiner och instruktioner för säkerhetstjänstens bedrivande utifrån gällande lagar, FFS, FIB m.m.

 

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att arbeta inom säkerhetstjänst
 • Relevant utbildning inom säkerhetstjänst
 • God administrativ förmåga
 • God kunskap i att uttrycka sig i tal och skrift

Meriterande kvalifikationer

 • God kännedom om Must
 • God kännedom om säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Akademisk examen eller officersexamen
 • Körkort B
 • Säkerhetsofficerskurs vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum

Personliga egenskaper

Du har en hög social förmåga och du finner det naturligt att arbeta utåtriktat och tillsammans med andra. Ditt utvecklade ordningssinne hjälper dig att skapa struktur. För att du ska trivas hos oss tror vi att det är viktigt att du har en öppenhet för nya perspektiv och känner stort ansvar för arbetsuppgift och resultat.  Du har hög arbetskapacitet och stresstålighet samtidigt som du är flexibel. Andra människor har en bild av dig som en person med ett gott omdöme och personlig integritet. Ditt engagemang och kunskap behövs för att vidareutveckla sektionen. Tillsammans med teamet kommer du också att få möjlighet att bygga upp nya rutiner och utveckla verksamheten. Vi tror därför att du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och uppskattar omväxlingen i att arbeta både självständigt såväl som i nära samarbete med kollegorna. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tjänsten kräver ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande.
Befattningen är oberoende och kan sökas av både civila och militära kandidater.
Tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt ök.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Placering Stockholm.

För mer information om befattningen 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Must Säkerhetschef Martin Bissmarck eller Stf. Säkerhetschef Anders Henningsson.

Fackliga representanter:

SACO Anders Markow, OFR/O Roger Ericsson, OFR/S Katarina Kruse, samtliga nås på 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-31 innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker denna befattning. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 december 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten - MUST
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan