Militärhögskolan Halmstad söker materielredogörare

Om tjänsten

Militärhögskolan Halmstads stabsenhet är en liten enhet bestående av funktionerna J1-9. I dessa
funktioner finns många singelkompetenser som verkar i många olika roller och verksamhetsområden.
Detta innebär att befattningen kan komma att kräva arbete inom flera olika roller, funktioner och
projekt inom såväl staben som hela Militärhögskolan Halmstads verksamhet. Befattningen kommer att
funktionsledas av logistikchefen vid MHS Halmstad.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar

 • Arbeta med materielplanering i system PRIO. Tillsammans med logistikchef, materielhandläggare och kommendant kommer du materielplanera förbandets långsiktiga behov av materiel enligt MFO processen och FM direktiv.
 • Ha ett övergripande inventeringsansvar vid förbandet, både i system PRIO och LIFT. Du kommer att inneha rollen som inventeringsförrättare vid MHS H och vara den som tar fram styrningar för inventering i verksamheten. Du kommer att avrapportera detta till förbandets logistikchef.
 • Inventeringsansvarig för MHS H IT-materiel med uppgift att, tillsammans med andra, upprätthålla förbandets krav på hantering och inventering av IT-materiel.
 • Ansvara för MHS H långsiktiga ammunitionsplanering och, tillsammans med andra, ta fram underlag för förbandets långsiktiga ammunitionsbeställningar.
 • Ansvara för MHS H inventarier med uppgift att, tillsammans med andra, inventera och registerföra förbandets inventarier.
 • Genomföra produktionsplanering för det lokala materielunderhållet i samverkan med logistikchef och övriga aktörer vid förbandet.
 • Ansvara för viss dokumentation och återrapportering inom området logistik och teknisk tjänst. 
 • Praktiska arbetsuppgifter i hantering av materiel.
 • Delta i verksamhetssäkerhetsarbetet vid MHS H. 

Formella krav på utbildning och erfarenhet

 • Yrkesofficer i Försvarsmakten, utbildning genomförd mot lägst nivå OF 1 alt. OR 6
 • Logistikinriktning
 • Förtrogen med system PRIO
 • B-körkort

Meriterande

 • Tidigare tjänstgöring som kvartermästare eller motsvarande i FM
 • Erfarenhet inom FM logistikområdet med tyngdpunkt materielhanteringsprocessen
 • Kunskap om och erfarenhet av FM datasystem, såsom LIFT och system PRIO (SAP)
 • Kännedom om PRIO Logistik
 • God kännedom avseende FM LOGISTIK/materiel
 • God kännedom om FM materielflöden och FM planeringsprocess
 • Goda kunskaper om/erfarenhet av FM materielsystem och materielunderhållssystem
 • Vissa kunskaper/erfarenheter av underhållsplanering inom FM
 • Vissa kunskaper om Försvarsmaktens underhållssystem och organisation
 • Förmågan att kunna bedriva viss utbildning inom området logistik och teknisk tjänst (för personal)

Personliga egenskaper

 • Stor social kompetens och servicekänsla
 • Lätt för att ta kontakt med människor
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar
 • Ska kunna arbeta självständigt
 • Du är lojal, flexibel, noggrann och ordningsam som person

Övrigt
Befattningen innebär anställning tillsvidare vid MHS Halmstad i befattning som Materielredogörare (OR 6/7) vid StabE med tjänstegraden Fanjunkare.

Anställningen kräver genomförd säkerhetsprövning.

Befattningen omfattning är 100%.

Tillsättning sker tidigast 1 februari 2019.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, anställning kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Arbetet medför krav på resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes.

När en officer (OF) söker en specialistofficersbefattning, är villkoret att den sökande accepterar utnämning till rätt OR-nivå.

MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling.

MHS H lägger stor vikt vid personliga egenskaper hos den sökande.

Upplysningar om befattningen
Logistikchef, Kn Håkan Björck, tel. 0706-75 01 86 alternativt HR-Chef, Gabriela Eriksson.

Fackliga företrädare
OFR/O Stefan Klawitter
SACO, Karin Ekbom
OFR/S, Roland Kramer

Samtliga nås via växeln, tel. 035-266 20 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 december 2018
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-01-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan