Analytiker till Nordic Centre For Gender in Military Operations (NCGM)

Om tjänsten


Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är ett internationellt militärt center placerat vid Livgardet och ligger strax utanför Kungsängen. NCGM:s uppdrag är att utgöra expertcenter inom området för gender i militära operationer och den militära implementeringen av FNs agenda för Kvinnor, Fred och Säkerhet på uppdrag av deltagande försvarsmakter. NCGM är överordnat ansvarigt center för förmågeutvecklingen i Nato inom disciplinen gender.

Analytiker till Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM), Förmågeavdelningen (CCD) vid Livgardet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Självständigt genomföra analytiskt arbete inom ramen för centrets arbetsområden.
• Ansvara för koncept, verktyg och doktrinutveckling inom området genderperspektiv i militära operationer.
• Driva förmågeutveckling med fokus på centrets samarbetspartners NORDEFCO, NATO, FN, EU, OSSE och AU.
• Följa utvecklingen på området Kvinnor, Fred och Säkerhet.

Övriga arbetsuppgifter:
• Informera om verksamheten vid NCGM och delta vid nationella och internationella expertmöten.
• Planera, genomföra och utvärdera lektioner och föreläsningar inom expertområdet.
• Samverka med NCGM:s deltagande länder och samarbetspartners för att vidmakthålla och utveckla nätverk.
• Bistå NCGM:s årliga åtaganden under centrets styrelse samt bistå chefen för Förmågeavdelningen i genomförandet av den dagliga verksamheten.
• Vara beredd att delta i mobila utbildningsteam nationellt som internationellt.

Kvalifikationer:
• Akademisk examen inom för tjänsten relevant område.
• Erfarenhet av myndighetsprocesser och/eller militär stabs- och planeringsmetodik.
• Kunskaper inom ämnet genderperspektiv/1325 i relation till säkerhetspolitik.
• Mycket goda kunskaper, samt stilistisk förmåga, i svenska och engelska, då engelska är NCGM:s arbetsspråk.

Meriterande:
• Erfarenhet av arbete för eller med internationella organisationer inom fredsfrämjande verksamhet (NORDEFCO, NATO, FN, EU, OSSE och AU).
• Erfarenhet från Regeringskansliet, eller annan svensk myndighet.
• Erfarenhet av mulitnationellt stabsarbete med FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.
• Militär utbildning.
• Kunskap om genderimplementering i militära övningar och verksamhet.
• Erfarenhet av projektledning och planering.
• Erfarenhet av intervju- och analysmetodik.
• Kunskaper i erfarenhetshantering och/eller förandringsarbete.

Personliga egenskaper:
• God samarbetsförmåga, även vid arbete under press.
• God analytisk förmåga.
• Hög arbetskapacitet och förmåga att arbeta självständigt.
• Noggrann och strukturerad.
• Gott omdöme och hög integritet.

Övrigt:
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
I tjänsten ingår resor såväl nationellt som internationellt.
Befattningarna är tidsbegränsade anställningar om 24 månader.
Tillträde snarast möjligt.

Upplysningar om befattningen lämnas av:
Tf. avdelningschef för förmågeavdelningen vid NCGM, Rebecca Blum, rebecca.blum@mil.se  

Fackliga företrädare:
OFR/O Livgardet Stefan Morin,
SEKO Thomas Klasson,
SACO Johan Gillemyr,
OFR/S Försvarsförbundet Madeleine Daleo,
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-20. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 december 2018
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-01-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan