FM söker reservofficerare OF1-5 eller OR 8-9 för stabstjänstutbildning i Tyskland

Om tjänsten

Internationell reservofficerskurs i Oberammergau, Tyskland.

Försvarsmakten har erhållit möjligheten att kompetensutveckla reservofficerare vid NATO-skolan i Oberammergau, Tyskland. Kursen omfattar en vecka och bedrivs på engelska. Kursen riktas till reservofficerare.

Kurs M5-39 målsättningar:

* få en förståelse för ledningsstrukturer inom NATO

* NATO strategiska koncept och dess inverkan på reservförbanden 

* förstålse för och kunskap om reservförbandens roll såväl nationellt som inom NATO

* förstå utmaningarna utifrån reservförbandens perspektiv 

 

Kursen genomförs 27-31 maj 2019. Inställelseresa från Sverige sker dagen innan.

 

Målgrupp

Försvarsmakten söker reservofficerare för genomförande av kurs M5-39 med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i stab såväl nationellt som internationellt. 

 

Kvalifikationer

Reservofficersanställning OF 1 till OF 5 (fänrik till överste/kommendör) eller OR 8 till OR 9 (förvaltare till regements-/flottiljförvaltare).

Förmåga att prata och skriva engelska flytande (STANAG nivå 3).

 

Meriterande kvalifikationer

Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE, NATO eller svensk nationell stabstjänst.

Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i minst två stabstjänstövningar CJSE/Viking.

Genomförd stabstjänstutbildning vid Försvarshögskolan.

 

Personliga egenskaper

Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

 

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Mj Stefan Klawitter, 070-859 99 13

Ylva Bengtsson, 072-381 20 37

 

Övrigt

Kursen är avsedd som kompetensutveckling för reservofficerare, vilka är beredda att under de närmaste åren tjänstgöra i stab såväl nationellt som internationellt. 

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöring i Tyskland. Under kursen gäller schablonarbetstid. 

 

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna kurs. Observera att du även skall uppge referenser till ditt hemmaförband eftersom detta ska vara kopplat till dina framtida krigsbefattningar. Vi kommer att fråga om din lämplighet hos ditt hemmaförband. 

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-17. Ansökan ska ske via FM ReachMe. 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 januari 2019
  • Plats: Berlin, Tyskland
  • Förband: Försvarsmakten
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-02-17

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan