K3 32 Underrättelsebataljon rekryterar underrättelsesoldater

Om tjänsten

 

32 Underrättelsebataljon är ett krigsförband som verkar på den operativa eller högre taktiska nivån. Bataljonen genomför underrättelseoperationer syftandes till att tillgodose ställda underrättelsebehov eller bidra med information till den totala lägesbilden. 321.Underättelseskvadron utgör en av bataljonens inhämtningsskvadroner och inhämtar underrättelser genom spaning, övervakning, samverkan-utfrågning och stöds av sensorer för ljud- och bildupptagning.

Typ av anställning: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens nya kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär att du börjar anställningen med en 6 månaders provanställning med sikte på en anställning som varar i sex till åtta år med en möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år.

Sökande förband/enhet: 32. Underrättelsebataljon är ett krigsförband som verkar på den operativa eller högre taktiska nivån. Bataljonen genomför underrättelseoperationer syftandes till att tillgodose ställda underrättelsebehov eller bidra med information till den totala lägesbilden. 321.Underättelseskvadron utgör en av bataljonens inhämtningsskvadroner och inhämtar underrättelser genom spaning, övervakning, samverkan-utfrågning och stöds av sensorer för ljud- och bildupptagning. Beskrivning av enheten: Se www.forsvarsmakten.se/k3

Placeringsort: Karlsborg

Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal om vissa villkor för kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Du ingår i en underrättelsegrupp med 8 jägarsoldater. Undgruppen rör sig självständigt inom stora områden, ofta långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att inhämta information genom fast och rörlig spaning. Till din hjälp har du ett antal olika sensorer för dokumentation. Informationen skapar genom bearbetning underlag till högre chef, i syfte att stödja vid dennes beslutsfattning.

Undgruppen har också till uppgift att leda in indirekt eld samt att genomföra eldöverfall och överfall.

Uppgifterna skall kunna lösas under alla årstider och i alla typer av terräng under dygnets alla timmar.

Undgruppen förflyttar sig till fots, med skidor, eller med hjälp av terränggående fordon.

Du förväntas att delta i nationella- samt internationella insatser i den omfattning som regering och riksdag beslutar om. Under den period då du inte är insatt bedrivs fortlöpande utbildning, träning och återhämtning.

Tester samt intervjuer kommer att genomföras vid K3 Karlsborg under delar av vecka 918

Generella krav för anställning:

* Svenskt medborgarskap

* Skall ha genomfört värnplikt eller Grundläggande utbildning (GU) med godkända betyg.

* God fysisk förmåga. (10 km på 50min)

* Skall ha lägst B-körkort.

* God förmåga att uttrycka sig

* Skall ha lägst B-körkort.

* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kvalifikationer:

* Genomförd GU K 3 på undpluton , alt tjänstgjort vid undpluton på 32 underrättelsebataljon.

* Militärt förarbevis (TGB 1522, TGB 14, Skoter, 6-hjuling)

* Utlandstjänst

* Sambandsutbildning

Stor vikt kommer lägga vid personlig lämplighet

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Namn Kn Joacim Svensson

Mail: k3-32undbat-321skv@mil.se

Tele: 0505 45 10 00

Dokument att bifoga ansökan:

* Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt.

* CV med referenser.

* Gymnasiebetyg.

* Militärt vitsord.

* Körkort och militära förarbevis.

Sista ansökningsdag 2019-03-31

Fackliga representanter ATO K 3 (ato-k3@mil.se)

0505-451000


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 10 januari 2019
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer – K 3
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan