Sambandsbefäl HMS Skaftö

Om tjänsten

17.Bevakningsbåtkompaniet är ett marint insatsförband som produktleds av Amfibieregementet.

Förbandet ska kunna:

 • Tillsammans med övriga Försvarsmakten kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen.
 • Etablera och upprätthålla sjökontroll inom ett vattenområde, främst skärgårds- eller kustnära område eller i ett urbaniserat hamnområde och där kunna genomföra sjömålsstrid mot en motståndare.

HMS Skaftö är 17.Bevakningsbåtkompaniets ledningsplattform. Besättningen består av 12-14 officerare och sjömän.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som sambandsbefäl ombord HMS Skaftö ansvarar du för tjänstegren samband/ledning. I tjänsten ingår sambandsledning, arbetsfördelning, teknisk ledning av enhetens sambandsmateriel, personaltjänst inom egen tjänstegren samt utbildning av förbandets sambandspersonal.

Du leder tjänstegrenens verksamhet och ansvarar för att förbandsledningen kan leda från respektive ledningsplats. Tjänsten innebär också allmän fartygstjänst bland annat i form av skyddstjänst, underhåll och vakttjänst. Tjänsten som sambandsbefäl kräver stor servicevilja, mycket god samarbetsförmåga, god improvisationsförmåga, god teknisk förståelse och en stor vilja att lösa uppgiften.

Personliga egenskaper:

Som sambandsbefäl i ett fristående insatsförband ligger det i befattningen att ta ett stort ansvar för att både se helheten inom Marinen och samtidigt arbeta med både smått och stort. Att kunna arbeta långsiktigt och här och nu är egenskaper som värderas högt. Förmåga att självständigt kunna analysera vad som måste göras och genomföra det arbetet systematiskt och med hög noggrannhet i syfte att ha god ordning på olika administrativa och tekniska flöden. Att ha en hög stresstålighet samt kunna hålla flera projekt i gång samtidigt krävs då befattningen stundtals har hög belastning med stort informationsflöde som måste filtreras och delges.

Krav:

 • Godkänd hälsounderökning för sjögående personal
 • Godkänd FM FYSS grundkrav och tilläggskrav för sjögående personal

Kvalifikationer:

 • SOU Samband/Sjö alt SOU Ledn
 • Signalskyddslärare
 • Instruktör på vanligt förekommande radio- och kryptosystem inom Marinen
 • Körkort
 • Skyddsvakt

Övrigt:

 • Arbetsort: Göteborg
 • Befattningsnivå: OR6
 • Anställningsform: Tillsvidare 100% (provanställning kan tillämpas)
 • Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontakt:

Fredrik Gunnarsson, fartygschef HMS Skaftö, 0708-45 57 50

Andreas Jansson, sambandsofficer, 0708-45 56 64

Facklig representant:

Johan Dahlgren, OF Amf, 0705-81 70 85


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 januari 2019
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan