11. Militärpolisbataljonen söker Teknisk chef bataljon (OR8)

Om tjänsten

Militärpolisbataljonen söker Teknisk chef bataljon(OR8)

 

 1. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt kriminal-underrättelsetjänst.

Befattningsbeskrivning

Du kommer att arbeta på S4-sektionen i MP-bataljonens stab. I sektionen finns både hel- och deltidsanställda.
Du leder den tekniska tjänsten vid MP-bataljonen innefattande bl.a. planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom teknisk tjänst. Förutsätter erfarenhet av arbete i LIFT och PRIO.

Du kommer att driva egna projekt inom teknisk tjänst kopplat mot fordon, utrustning mm.
Löser övriga tillkommande uppgifter inom eget kompetensområde.
Medverkar i stabens övriga uppgifter och verksamhet. 

Tjänstgöringen bedrivs normalt måndag till fredag, främst på Livgardets område i Kungsängen. Helgtjänstgöring samt övningsperioder förekommer. Arbetet är i perioder extra belastande vilket innebär att du som söker skall ha en hög stresstålighet.


Kvalifikationer

Yrkesofficer teknisk tjänst
B-körkort
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Svensk medborgare
Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)
Pågående anställning i Försvarsmakten
 
Meriterande

Erfarenhet och goda kunskaper om FM produktions-/organisation och metoder.
Erfarenhet av tjänstgöring på ledande befattning inom teknisk tjänst.
Tjänstgöring på bataljonstab.
God fysisk status.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Personliga Egenskaper

Du har goda ledaregenskaper och förmåga att omsätta kunskaper till handling.

God förmåga att skapa samt bygga goda relationer såväl internt som externt.

God förmåga att kommunicera.

Du är en god representant för Armén och Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Nivå/Befattning: OR 8

 

Arbetsort: Kungsängen

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
För mer information om tjänsten kontakta Mj Rickard Mårtensson alt Kn Richard Pålsson. Nås via växeln: 08-584 540 00.

Tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning

Tillträdesdag enligt överenskommelse dock senast 2019-06-01.

 

Övriga upplysningar

 • Befattningen innebär placering i säkerhetsklass och utdrag ur misstanke och belastningsregistret kommer att genomföras före anställning.
 • Lön: Enligt avtal.
 • Enhet: 11.Militärpolisbataljon
 • Sista ansökningsdatum är 2019-02-28

Fackliga representanter:
SEKO, Thomas Klasson                          thomas.klasson@mil.se

 LF02-LG,                                                lf02-lg@mil.se

 LOF-LG, Stefan Morin                           lof-lg@mil.se

 SACO-F-LG,  Madelene Daleo              saco-f-lg@mil.se

samtliga nås via växeln: 08-584 540 00 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 januari 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan