Ing 2 söker soldater till olika befattningar vid Stab och trossplutonen

Om tjänsten

Ing 2:s beredskapskompani behöver fler soldater till ledningsplutonen samt stab och tross plutonen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter ledningssoldat, ledningspluton: Som soldat vid ledningspluton arbetar du i händelsernas centrum. Under gruppchefen kommer du att ansvara för upprättandet av bataljonens ledningsplats. Ledningsplatsen är den gruppering som chefer leder militära förband ifrån och denna kan befinna sig såväl i djupaste skog som i bebyggelse. Detta kan ske i tält, särskilda containrar eller inomhus. Gruppen ansvarar för att upprätta olika typer av sambandsystem. Arbetsuppgifterna är av såväl fysisk som teknisk karaktär och ställer höga krav på dig som soldat att kunna ta eget ansvar för uppgiftens lösande.

Exempel på arbetsuppgifter.

 • Vara förare på tung terränglastbil och personterrängbil med släp.
 • Upprätta och betjäna bataljonens huvudledningsplats i fält.
 • Försvara egen arbetsplats.
 • Agera signalist och stabsassistent i bataljonens stridsledning.
 • Delta på utbildningar och övningar i hela riket

Huvudsakliga arbetsuppgifter Pansarterrängbilsförare, ledningspluton: Att ansvara och framföra ledningsplutonens pansarterrängbilar (främre ledningsplats). KRAV: Militärt förarbevis pansarterrängbil 203.

Huvudsakliga arbetsuppgifter ledningssoldat, stab och trosspluton: Signalisten är chefens viktigaste stöd och resurs, utan mycket dugliga signalister kan inte chefen leda sitt förband. Din uppgift är att upprätta, vidmakthålla, skydda och bryta sambandet mot högre chef och underlydande enheter. Du ingår i besättningen på en av FM:s senaste bandvagnar (BV 410). Då detta är en av kompaniets mest vitala bandvagnar krävs ordningssinne, struktur samt att ha förmågan att hålla många bollar i luften. Du förväntas ha en vaken attityd och alltid vara beredd att ge chefen en bild av aktuellt läge.

Huvudsakliga arbetsuppgifter logisiksoldat, stab och trosspluton: Som logistiksoldat har till uppgift att förse kompaniet med förnödenheter (allt från mat till minor), samt försvar av kompaniet då det är grupperat. Som logistiksoldat förväntas du framföra någon av kompaniets bandvagnar (Bv410) alt lastbil med släp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter Mekaniker: Utgöra en del av besättningen som förare eller skytt på en av FM:s senaste bandvagnar (Bv 410) Utöver detta skall du med handledning kunna utföra reparationer under fältmässiga förhållanden på en mängd olika materielsystem som finns vid kompaniet. Ex på system är mindre elverk, men även stora system som kompaniets Ingenjörbandvagn 120. Gruppen genomför även bärgningar av andra vagnar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter Sjukvårdssoldat: Som sjukvårdssoldat ingår du i plutonens sjukvårdsgrupp som har uppgift att omhänderta och transportera skadade soldater. Gruppen färdas i bandvagn 410, inredd med bår och modern sjukvårdsutrustning.

Anställningen: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt obligatorisk utlandstjänstgöring.

Lön: Individuell lönesättning. Lägsta ingångslön 19000kr.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Placeringsort: Eksjö

Generella krav för anställning:

 • Svenskt medborgarskap
 • Godkänd militär grundutbildning (Värnplikt/GMU+6 månaders anställning innehållande FSU)
 • Godkä nd i Svenska A/1, Matematik A/1, Engelska A/5 från gymnasiet.
 • Godkänd fysisk förmåga enligt Försvarsmaktens fysiska standard.
 • Behärskar engelska i tal och skrift.
 • B Körkort (enbart krav för förare/skytt)

Meriterande kvalifikationer:

 • Körkort
 • Militärt förarbevis
 • God förmåga att arbeta i Windowsmiljö
 • God administrativ förmåga
 • Teknisk intresserad
 • Ksp 58b
 • Ksp 88
 • P-skott
 • Genomförd grundutbildning vid Ing 2

Personliga egenskaper: Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du fungerar väl under press, har en god samarbets-, problemlösnings, och organisationsförmåga samt god fysik.

Dokument att bifoga ansökan:

 • Personligt brev med levnadsbeskrivning både civilt och militärt.
 • CV med referenser
 • Gymnasiebetyg, samt ev högskole/universitetsbetyg
 • Militärt vitsord med referenser

Ansökningsprocessen: Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till en test och intervjudag vid förbandet.

Sista ansökningsdag: 19-03-22

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Lt Fredrik Ström, fredrik.x.strom@mil.se

Fackliga representanter:

Jonas Larsson, OF Eksjö, of-eksjo@mil.se
Carola Blomdahl, Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-lf20-eksjo@mil.se
Irené Ström, SEKO, sekoforsvar-eksjo@mil.se 
Kajsa Bonta, SACO, saco-f-eksjo@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 januari 2019
 • Plats: Eksjö, Jönköpings län, Sverige
 • Förband: Göta ingenjörregemente – Ing 2
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan