32.Undbar rekryterar Stridsledare till bataljonstab

Om tjänsten

32 Underrättelsebataljon är ett krigsförband som verkar på den operativa eller högre taktiska nivån. Bataljonen genomför underrättelseoperationer syftandes till att tillgodose ställda underrättelsebehov eller bidra med information till den totala lägesbilden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stridsledare på bataljonstaben, 32. Underrättelsebataljon, så tjänstgör Du till vardags på stridsledningssektionen (S3) som, på mandat av bataljonschefen, leder bataljonen. Du skall inom sektionen kunna stötta som handläggare av ärenden, medverka vid bataljonsstabens planeringsarbeten samt kunna tjänstgöra vid tillfälligt sammansatta staber som VB.

När bataljonsstaben grupperar för att lösa uppgift stöttar Du operationsledaren eller bataljonschefen med stridsledning och VB-tjänst.

Efter en tids tjänst på S3 och tillräcklig erfarenhet kan stridsledaren tillfälligt leda egen operation.

Generella krav för anställning

* Yrkesofficer lägst OF1/OR6

* Goda kunskaper i engelska, tal och skrift

* Körkort nivå B

Meriterande kvalifikationer

* Tjänstgjort som plutonchef på GSS/K-pluton

* Tjänstgjort som ställföreträdande kompanichef eller motsvarande

* Tjänstgjort på befattning med jägartjänst eller spaningstjänst

* Tjänstgjort på bataljonsstab eller motsvarande

Personliga egenskaper

Då mycket av Din vardagliga gärning kommer att handla om att samverka inom bataljonens ingående delar så måste Du inneha en hög samarbetsförmåga kombinerat med egen stor integritet.

Som stridsledare på sektionen krävs det av Dig att du har en god analytisk förmåga såväl som förmåga att planera på kort och lång sikt.

Underrättelsebataljonen är ett förband som präglas av en god fysisk status vilket Du självklart förväntas att upprätthålla.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Rekryteringsprocess och anställningstidpunkt

Aktuella personer kommer att kallas till tester (fysiska/medicinska och intervju) under första eller andra kvartalet 2019. Tillträde sker därefter enligt överenskommelse.

Din ansökan skall innehålla;

  • Utförligt CV (referenser, kontaktuppgifter).
  • Utförligt personligt brev.
  • Vitsord, betyg, intyg från exempelvis kurser/utbildningar relevanta för den sökta tjänsten.

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-03.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

fredrik.sorlin@mil.se

0505-451000

Fackliga representanter:

ATO K 3 (ATO-k3@mil.se)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 22 januari 2019
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer – K 3
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-03-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan