Regementsförvaltare till Livregementets Husarer K 3

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Regementsförvaltare är du placerad i förbandsledningen och ingår i ledningsgruppen. Regementsförvaltaren är en del av utvecklingen vad gäller förbandets förmåga som krigsförband och arbete under höjd beredskap. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara en del av förbandschefens ledning och utveckling av K 3. Du blir förbandets främsta företrädare för specialistofficerare och kommer representera regementet i externa sammanhang. I dina uppgifter ingår att vara ledande så att ordning, rutiner, normativa regler och traditioner följs. I befattningen som Regementsförvaltare är traditionsvård en central uppgift, andra förekommande uppgifter är att bistå regementschefen vid genomförande av examen, avslutningar och personalorienteringar. Följa upp elever vid utbildningar på olika nivåer är också en del av tjänsten.

Efter din tjänstgöring som Regementsförvaltare kan det bli aktuellt med en centralplacering.

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer, lägst OR 8 alt. OF 3
 • Godkänt språktest (engelska) -NATO Stanag 6001
 • Uppfyller lägst FM fysiska standard grundnivå

Önskvärda kvalifikationer

 • Tidigare tjänstgöring som bataljonsförvaltare
 • Erfarenhet från K 3:s krigsförband eller förband med liknande profil
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab
 • Tjänstgjort som lärare vid skola eller centra

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som regementsförvaltare krävs att du är ett föredöme som åtnjuter stort förtroende inom egen organisation och inger respekt för eget kompetensområde. Du är ordentligt verksamhetsförankrad och har god förståelse för K 3 som förband, eller förband med motsavarande verksamhet. Din tidigare erfarenhet ger dig god förmåga att överbrygga specialist-och generalistkompetenser inom specialistofficerskrået. Som person är du omdömesgill med förmåga att se helheten och utgår från arbetsgivarperspektivet. Som regementsförvaltare ska du ha en god social kompetens och kunna utrycka dig väl i tal och skrift. Ditt ledarskap vittnar om ordning och reda med god planeringsförmåga och beslutsamhet.

Som regementsförvaltare skall du vara ett föredöme och värna om FM värdegrund.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Urval sker lokalt inom ramen för lokal PFN (personalförsörjningsnämnd), fysiska tester och intervjuer sker även det lokalt. Språktest och arbetspsykologisk bedömning görs på central nivå inom FM och utnämning sker på central PFN. Inför anställning kommer en särskild säkerhetsprövning att genomföras.

Tillträde

2019-07-01 eller enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Jonas Börjesson HR-generalist, 0505-45 10 00, jonas.borjesson@mil.se

ATO

Ewa Härnqvist 0505-45 10 00

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-24. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev samt ett CV.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 januari 2019
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-02-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan