Tredje sjöstridsflottiljen söker dig som vill bli specialistofficer inom teknik och har en akademisk examen

Om tjänsten

3.sjöstridsflj söker dig som vill bli specialistofficer inom teknik och har en akademisk examen

Vill du bli specialistofficer vid Tredje sjöstridsflottiljen?

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

Tredje Sjöstridsflottiljen är baserad i Karlskrona

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på individerna. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss i flera veckor. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina uppgifter vid en skarp situation.

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som specialistofficer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför delar av specialistofficersutbildning med lön.

Utbildningen startar 2018-06-10 och genomförs i huvudsak vid Sjöstridskolan i Karlskrona. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går specialistofficersprogrammet. När du är klar jobbar du som specialistofficer inom teknik (skepps-, vapen- och systemteknik) på 3.sjöstridsflj.

Övergripande krav för anställning

- Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader.

- Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp.

- Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer.

- Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Meriterande kvalifikationer

 - Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten.

- Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.

- Chefs- och ledarskapsutbildning.

- Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.

- Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning.

- Sjöingenjörsexamen

Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Urval, tester och intervjuer kommer att påbörjas fortlöpande.

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Chef HR-avdelning Örlkn Mikael Ingelmark Lilja, mikael.h.lilja@mil.se, 0709-694836 eller Personalchef Lt Kenth Johansson, kenth.johansson@mil.se, 0705-321964 

Fackliga representanter är:
Officersförbundet (OFR/O): Mats Thureson, mats.thureson@kustflottan.se , 0709-828711  

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-01. Ansökan ska innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga meriterande underlag samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som specialistofficer.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2019.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl värnpliktiga sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 29 januari 2019
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-03-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan