13. Telekrigbataljonen söker Stf Kompanichef 131. Telekrigkompaniet

Om tjänsten

13.Telekrigbataljonen söker Stf Kompanichef till 131. Telekrigkompaniet.

Stf Kompanichefen (Stf kompch) leder och genomför verksamheten enligt stående regelverk, relger och förordningar. Stf Kompanichefen rekryterar, utbildar, vidmakthåller och vidareutvecklar egen personal i angivna befattningar.

Stf Kompanichef leder och följer upp verksamheten på kompaniet och omfördelar vid behov resurser mellan underavdelningarna alternativt äskar behov/resurser ifrån högre chef. Stf Kompanichef verkar över tiden för att kompaniet har rätt personal med rätt kompetens.

Kompanichefen kan på bataljonchefens uppdrag:

-leda omfattande planerings- genomförande- och samverkansprojekt
-leda hela eller delar av bataljonens verksamhet
-genomföra dialog med högre chef eller samverka med sidoordnad chef
-skiftesplanera egen personal
-föreslå personal för nivåhöjande utbildning
-utarbetar och stödjer bataljonchefen med underlag för kompaniets krigsförbandsvärdering(KFV)
-leder kompaniet rekryteringsarbete och stödjer rekryteringsarbetet på bataljonen 
-stödjer bataljonen med avveckling av personal

Befattningen kräver:
God kunskap avseende Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem.

Formella krav:

Yrkesofficer nivå OR7-8
B körkort
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska både i tal och skrift
Godkänd registerkontroll

Önskvärda kompetenser:

God kunskap i PRIO
Erfarenhet av att jobba i en kompaniledning, gärna mångårig erfarenhet som plutonchef/stf plutonchef.

FÖR ATT DIN ANSÖKAN SKALL BEHANDLAS SKALL FÖLJANDE UNDERLAG BIFOGAS

 • CV
  · Personligt brev
  · Välliknande foto
  · Referenser (minst 2)
  · Gymnasiebetyg
  · Betyg/intyg av militära utbildningar och insatser
  · Kopia av körkort

Anställningstyp: Tillsvidareanställning

Tillträde: Uttagning genomförs med 2 dagars uttagningstester.

Ansökan senast 2019-02-22

För upplysningar och tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta kn Daniel Ferneborg, melj: daniel.ferneborg@mil.se

Fackliga förtroendepersoner:
OFR/OF        Magnus Johansson 0171/157000
SACO           Magnus Edlund 0171/157000
OFR/S           Inge Bäcklin 0171/157000
SECO           Lars Lindell 0171-157000

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 februari 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-02-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan