Information Management Officer (IMO)

Om tjänsten

Ledningsstridsskolan (LedSS) är en försvarsmaktsgemensam skola som utbildar, tränar och övar Försvarsmakten och totalförsvaret inom ledningsområdet. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom stabstjänst, sambandstjänst, telekrig, psykologiska operationer, geografisk informationstjänst och vädertjänst.

Ledningsträningsavdelningen är en del av LedSS och har till uppgift att träna beslutsfattare och deras rådgivare, i dagligt tal kallade chefer och staber. Här övar individer i tillfälligt sammansatta övningsorganisationer såväl som insatsorganisationens skarpa staber och deras betjäningsförband. En central målgrupp är ledning vid internationella krishanteringsinsatser.

Ledningsträningsavdelningen ansvarar för övning på operativ och högre taktisk nivå samt har helhetsansvar för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av ledningsträning inom myndigheten. Som medarbetare vid avdelningen arbetar du därför med personal med skiftande teknisk och taktisk/operativ spetskompetens.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Information Management Officer (IMO) på Ledningsträningsavdelningen vid LedSS deltar du i planering, genomförande och utvärdering av ledningsträningsövningar och stabsövningar. Du är eller blir expert på metoder för informationshantering och kan använda de system som stödjer dessa metoder. Du stödjer andra IMO:er och stabsmedlemmar med informationshantering inom normal stabstjänst med en särskild tyngdpunkt på operativ nivå.

Du koordinerar informationshanteringen inom övningsledning och övade staber vid större övningar som CJSE och VIKING. Du ansvarar för utbildning av personal på nyckelbefattningar inom övningsledning och övade staber och ska vara beredd att tjänstgöra som mentor och stabsinstruktör.

Som IMO ansvarar du för att leda processer och personal för informationshantering. Arbetet omfattar förutom informationshantering även stabsarbetsmetoder och hantering av informationsflöden. Du ansvarar för att information i rätt format och med tillräckligt god kvalitet tillhandahålls för att tillfredsställa den övade organisationens krav. Det omfattar bland annat planering och styrning för att skapa, använda, distribuera, skydda, gallra, bevara och förstöra registrerad information oavsett format och medium. Det inbegriper balans mellan säkerhetskrav och ”responsibility to share”, det vill säga skyldighet att dela viktig information med användare som behöver den.

Befattningen innebär kontakter med både nationella och internationella samarbetspartners, militära staber, förband och skolor, statliga och överstatliga organ som FMV, FOI samt frivilligorganisationer och civila leverantörer av informationssystem.

Avdelningen planerar och genomför internationella övningar med stort utländskt deltagande. Det är därför viktigt att du känner dig säker på att kommunicera på engelska, både i tal och skrift.

Önskvärda kvalifikationer
Utbildning inom information management.
Erfarenhet av militärt planeringsarbete i stab där informationssystem nyttjas.
Kunskap om och erfarenhet av Försvarsmaktens ledningssystem.
Förståelse för hur Försvarsmaktens ledningssystem är uppbyggda samt deras möjligheter och begränsningar.
Kunskap om och erfarenhet av nationella och multinationella ledningsträningsövningar och stabsövningar.
Dokumenterat goda engelskkunskaper i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i MS Office Word, Excel och Power Point.

Personliga egenskaper
Du har en utpräglad förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp och därmed ta ansvar och agera självständigt inom ramen för befattningen och tilldelade uppgifter. Du är noggrann och prestigelös med hög social kompetens så att du kan knyta kontakter både internt och externt. Du skall kunna vara både drivande och kundorienterad gentemot avdelningens samarbetspartners samt vara öppen för att hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastningen.

Anställningstyp
Militär tillsvidareanställning, heltid med arbetsort Enköping, individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap krävs, säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Kontaktperson
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av chefen för Ledningsträningsavdelningen, överstelöjtnant Ove Härnqvist på telefon 070-305 75 45

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O: Magnus Johansson (endast för militär personal)
SACO/S: Carl-Johan Pettersson
OFR/S: Inge Bäcklin
SEKO: Lars lindell
Samtliga fackliga representanter nås via växeln: 0171-15 70 00

Sista ansökningsdag
Senast 2019-03-31


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 28 mars 2019
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan