Särskilda Helikoptergruppen söker Uppdragsspecialist (OR-6)

Om tjänsten

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som skall öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera och tillföra lösningar utanför de reguljära förbandens möjlighet. Försvarsmaktens specialförband består av specialförbandsledningen (sfl), särskilda operationsgruppen (sog) samt särskilt avdelade stödjande enheter (SOF).

Särskilda Helikoptergruppen (SHG) är ett specialoperationsförband som är särskilt avdelat, tränat och utrustat. Förbandet finns vid Helikopterflottiljen och genomför taktisk transport, eldunderstöd samt underrättelseinhämtning med helikopter. SHG har i likhet med övriga förband inom FMSF höga krav på tillgänglighet, beredskap och kompetens inom varierande arbetsområden. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och engagemang hos samtliga individer vid enheten. All personal har frivilligt sökt sig till SHG, är särskilt uttagen och samtränad med SOG.

Befattningsbeskrivning

Som uppdragsspecialist (US) vid Särskilda Helikoptergruppen ingår du i en division vars uppgift är att inom ramen för FMSF verksamhet stödja med helikopterresurser i varierande situationer och skiftande klimat. I din flygtjänst kan du inneha ett flertal olika roller såsom exempelvis dörrskytt, sjukvårdare eller ytbärgare. Du kommer verka som del i en besättning och på sikt kompetensutvecklas inom varierande specialområden.

Ett flertal vitt skilda övriga arbetsuppgifter tillkommer och arbetet ställer höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras i syfte att öka enhetens effektivitet och förmåga. Resor inom och utom Sverige förekommer frekvent i den dagliga tjänsten.

Kvalifikationer

 • Genomförd SOU
 • Godkänd enligt FM FysS inkl. tilläggsprov nivå 2. God fysisk förmåga.
 • Körkort B / Militärt förarbevis
 • Goda kunskaper i engelska, tal och skrift

Meriterande 

 • Genomfört GFU-B samt erfarenhet som US
 • Internationell tjänstgöring
 • Utbildning Stridssjukvårdare
 • Utbildning Prickskytt / Skarpskytt
 • Utbildning Firning
 • Övriga språkkunskaper

Personliga egenskaper

Arbetet kräver att du är mycket initiativrik och har förmågan att självständigt se och lösa problem. Som person är du prestigelös, social och serviceinriktad med hela enhetens resultat i fokus. Du har förmåga att snabbt anpassa dig och lösa dina uppgifter, även under stressade situationer. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställning

Anställningen innebär heltidstjänstgöring med schemalagd arbetstid.

Arbetsort Linköping

Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde enligt överenskommelse hösten 2019

Eventuella frågor om tjänsten hänvisas till:

Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se

Fackliga representanter:

OFR/O, Mats Häggström, 070-209 96 11

Försvarsförbundet, Caroline Nilsson, 013-28 30 00

SACO, Anneli Helmersson, 013-28 30 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2019-03 03. Uttagning sker fortlöpande. Sänd din ansökan till Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se

Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ofullständig ansökan behandlas ej. Ansökningshandlingar återsänds ej.

De som efter granskning av ansökan bedöms lämpliga kommer att kallas till kompletterande uttagningstester. I samband med kallelse till test kommer tider och platser för detta delges.

Om du bedöms lämplig efter uttagningstesterna påbörjas utbildning vid förbandet.

Godkänd utbildning enligt fastlagd plan krävs för fortsatt placering vid enheten.

 

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 februari 2019
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan