Ledningssystemofficer/OR8 till Insatsstaben, INSS J6 Genomförandesektion

Om tjänsten


Insatsledningen i Högkvarteret har ansvar för att planera och leda insatser, såväl nationellt som internationellt. Ledningssystemavdelningen (J6) ansvarar för att Insatsledningens ledningsstödsystem vidmakthålls och utvecklas för att möta de ledningsbehov som de operativa insatserna genererar.

I huvudsak omfattar arbetet att säkerställa ledningsförmåga för den egna staben och underställda förband i Sverige och utomlands samt att stödja taktisk nivå med att planera och följa upp nationella och internationella insatser. J6 är även ansvarig för ett antal operativa lednings- och sambandsförband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Den person vi söker kommer huvudsakligen att arbeta med INSS J6 uppföljning av funktion och status på ledningssystem i den operativa ledningscentralen. Att ingå i insatsledningens vakt- och beredskapssystem med krav på jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Du bidrar till beredningar rörande genomförande av operationer, beredning och uppföljning av felrapporter, incidenthantering samt deltar i beredning av rapporteringsunderlag. Du kommer att ha daglig kontakt med FMTIS och underställda ledningsförband i syfte att följa upp verksamheten och behov av ledningssystem. Arbetet är även kopplat mot regionala staber och försvarsgrensstaber. Du kommer vidare att delta i planering av operationer och bereda förslag på beslut inom ledningsområdet. Du skall vara beredd att delta i sambandsberedningar inför bl.a. nya insatser.

Vidare måste du vara beredd att stödja övriga planeringsuppgifter som åligger INSS J6 såsom FM Insatsplan/Grundoperationsplan, omfallsplanering m.m.

Kvalifikationer:
Utbildad yrkesofficer lägst nivå OR 7 med minst 5 års anställning i FM.
Du har kännedom om sambands- och ledningssystem i Försvarsmakten samt praktisk erfarenhet inom det samma.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av stabsarbete. Du behärskar svenska som modersmål och engelska i tal och skrift.  

Meriterande:
Erfarenhet från internationell tjänstgöring, signalskydd, IT-Säk samt Infosäk.

Personliga egenskaper:
Du har god arbetskapacitet med förmåga att samtidigt kunna ingå i flera projekt/arbetsgrupper. Du har god förmåga att självständigt planera och genomföra dina uppgifter. Du har god samarbetsförmåga, är social, engagerad, kommunikativ och flexibel samt noggrann och uthållig.

Vi förväntar oss också att ditt engagemang omfattar de övriga uppgifter som avdelningen har att lösa då alla måste bidra till dessa. 

Övrigt:
Tillträde snarast.

Huvuddelen av officerarna som tjänstgör på Högkvarteret består till stor del av män och eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till:
Chefen för Ledningssystemavdelningen, HKV INSS J6, Henrik Sjövall: tfn 08-788 7671,
Sektionschefen David Åkerström: tfn 08-788 70 63.

Fackliga Företrädare:
Camilla Robertsson - SACO,
Hans Monthan - SEKO,
Pia Almström - TCO/Försvarsförbundet,
Arne Nilsson – Officersförbundet,
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-28. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 februari 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan