4. Ledningsambandsbataljon söker personaladministratör

Om tjänsten

REKRYTERINGSANNONS PERSONALADMINISTRATÖR

 1.  Ledningsambandsbataljonen
 2. Ledningsambandsbataljonen (4.lednsbbat) är en produktionsbataljon som producerar, vidmakthåller och utvecklar krigsförbanden 11.ledningsplatsbataljon (11.lplbat) och 12.sambandsbataljon (12.sbbat) samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter vid LedR.

11.lplbat är Arméns viktigaste bataljon, och 12.sbbat är Försvarsmaktens viktigaste bataljon.

Dagligdags arbetar ca 350-400 kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare, soldater och civila i bataljonens verksamhet, som bl.a. omfattar grundutbildning av ca 400 värnpliktiga rekryter, träning och övning med stående förband, samt deltagande i internationella insatser.

4.lednsbbat leds av de två krigsförbandscheferna som är bataljonchef respektive ställföreträdande bataljonchef, med stöd av en bataljonstab bestående av ca 25 personer inklusive driftledning.

Nu rekryterar 4.lednsbbat en personaladministratör med särskild inriktning/kompetens.

Befattningen är en civil tillsvidareanställning och du kommer att grundplaceras på en befattning i ett av krigsförbandens bataljonstab.

Personaladministratör med särskild inriktning/kompetens.

Huvudsakliga uppgifter

Som en av två rekrythandläggare på Ledningsregementet (LedR) kommer du främst att arbeta med
utredning och handläggning i ärenden som omfattar totalförsvarspliktiga (rekryter) som
genomför militär grundutbildning eller repetitionsutbildning. Du har dagligen kontakt med cheferna på förbandet och stöttar dessa med konsultativt stöd och som sakkunnig inom dina kompetenser.

I ditt arbete ingår att dagligen samverka med andra delar av Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten för att kunna lösa ut olika ärenden och frågeställningar. Rekrythandläggaren är en nyckelbefattning på förbandet där du i din roll är med och ständigt driver processer, utvecklar, förbättrar och utvärderar rutiner som rör hanteringen av totalförsvarspliktiga.

Du kommer också vara LedR:s främste företrädare avseende rättstjänst rörande totalförsvarspliktiga. Du skall kunna bidra med juridiska utredningar, stöd och utbildningar till regementets chefer inom detta område.

Du är även 4.lednsbbats främste företrädare för system VIDAR, och ska således kunna utbilda, handleda och följa upp bataljonens befäl och soldater inom arkivtjänst.

Kvalifikationer

 • Du ska vara utbildad rättsvårdshandläggare
 • Du ska vara väl förtrogen med att arbeta i system ATLAS
 • Du ska vara väl förtrogen med att arbeta i system VIDAR
 • B-körkort

 

Meriterande kompetenser

 • Genomförd värnplikt/GMU/GU
 • God kunskap om Försvarsmaktens organisation och verksamhet
 • Kunskap om förvaltningsrätt
 • Kunna tillämpa relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
 • Kunskap om system PRIO
 • Erfarenhet av myndighetsutövning

Personliga egenskaper

Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Du lägger vikt vid nödvändiga detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Du kan lösa komplexa uppgifter enskilt med gott resultat och fungerar lika bra vid arbete i grupp. Tjänsten kräver att du kan lösa uppgifter under tidspress, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller urval för tjänsten.

Din blivande arbetsplats

Du kommer att tjänstgöra i staben för Arméns och Försvarsmaktens viktigaste bataljon. Du blir en kollega i en bataljonstab som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för yrkesprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter, och dina kompetenser - utöver de som gjorde att du fick denna tjänst - kommer vi att försöka ta tillvara och utveckla på ett sätt som är till gagn för både dig, bataljonen och LedR i stort.

Vid frågor om tjänsten

Kontakta stabschef 4.lednsbbat, major Peter Karlsson, 070-618 35 56


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 februari 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-02-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan