Logistikofficer vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad på förbandets logistiksektion vid staben. I sektionen ingår ett flertal officerare som har olika ansvarsområden bl.a Sjukvård, Infrastruktur, Ammunition, Teknisk tjänst, mm. Sektionen funktionsleder förbandets logistik inom både insats- och produktionsverksamhet.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Logistikofficerens huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja förbandet vid insatser, övningar och daglig verksamhet.

Tjänsten omfattar allmänlogistik med ett brett spektrum av uppgifter där alla logistikens delfunktioner kommer att beröras. Du kommer arbeta med projekt i olika tidstempus, självständigt och i team.

Arbetsuppgifterna kan ibland vara av mycket skiftande, en flexibel inställning att lösa arbetsuppgifter som även ligger utöver de ordinarie. 

Beredd att:

 • Utgöra stabsofficer vid planeringsarbete 
 • Planera och leda logistiken under internationell insats

 

Befattningens krav

Svensk medborgare

Officersutbildning

Körkort klass *B C*

FM FysS, tilläggskrav enligt nivå 3

 

Meriterande

Körkort klass * BE CE (DE)

Utbildning i transport farligt gods (väg) ADR

Utbildning i transport farligt gods (flyg) IATA/HFFG)

Genomförd utlandstjänst inom logistik funktionen

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • flexibilitet
 • god social- och samarbetsförmåga
 • stresstålighet
 • initiativförmåga
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Tillsvidare placering tidigast från 2019-08-12 eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Kontakta SOG, sog@mil.se   att: "Logistikofficer"

 

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev och foto bifogas, ev. andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa må bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Sista datum för ansökan

2019-03-20

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 februari 2019
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan