MUST IHK sektionschef med ansvar för datahantering

Om tjänsten

MUST IHK söker sektionschef med ansvar för datahantering

MUST Informationshanteringskontor (IHK) ansvarar för informationshantering på MUST-gemensam nivå samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka MUSTs flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.

MUST inhämtar data löpande från flera olika källor. Det är stora informationsmängder som hanteras och kraven på automatiserade och smarta informationssystem växer hela tiden. För att möta utvecklingen har vi skapat en sektion som ansvarar för utveckling och vidmakthållande av förmåga till hantering av större datavolymer (mängddata).

I sektionens ansvarsområde ingår utveckling och vidmakthållande av Very Large Databases (VLDB), teknik och metoder för informationsutvinning (data mining) hantering av MUST-gemensamma datalager. MUST-gemensam metodik för att lagra och söka i större datamängder skapar förutsättningar för att ytterligare öka verksamhetsnyttan för data-intensiva VHT-områden vid MUST.

Arbetsuppgifterna

Som sektionschef ansvarar du för sektionens personal, verksamhet och ekonomi. Du leder en uppsättning arbetslag/team med tekniska specialister som stödjer MUST olika verksamhetsgrenar med olika former av applikationer. Applikationerna är i vissa fall egenutvecklade men kan också vara kommersiellt tillgängliga program och anpassad Open Source.

Informationshanteringen vid MUST IHK är i ett förändringsskede och det är du som ska leda den förändringen. Ett särskilt fokus kommer vara att formera nya arbetslag med både fast anställd personal och konsulter.

Ditt uppdrag innebär nära samverkan med enheter och funktioner som bedriver IT-relaterad verksamhet inom Försvarsmakten men även med motsvarande enheter och funktioner vid samverkande myndigheter. I dessa sammanhang företräder du MUST i frågor som rör datahantering.

Vem är du?

Vi söker en person som har god kunskap om moderna agila arbetsmetoder för IT-utveckling och ett passionerat intresse för att utveckla både människor och teknik. Vi förväntar oss att du, utan att vara teknisk specialist, har så pass god kunskap om informationsteknologi att du kan ”prata samma språk” som medarbetarna i våra tekniska arbetslag.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med en organisation i utveckling och som har flerårig erfarenhet av att införa modern informationsteknologi i offentlig verksamhet. Arbetet ställer höga krav på förmåga till att driva långsiktigt förändringsarbete samt att leda och inspirera medarbetare i såväl dagligt arbete som i den pågående förändringsresan.

Väl fungerande samarbeten med funktioner i Försvarsmakten kommer att vara helt avgörande för hur IHK kommer att lyckas med att leverera bästa tänkbara stöd till MUST verksamhet. Det är därför viktigt att du är en lagspelare som ser till den samlade effekten av samtliga aktörer i Försvarsmakten, snarare än att fokusera på individuell framgång.

Du arbetar målfokuserat med tydliga direktiv och uppfattas som en rak och tydlig person. Du är en god lyssnare som gärna ger, men även tar emot ärlig och rak feedback.

Vi ser gärna att du har ett starkt driv och förmåga att få saker att hända. Av stor vikt är även förmåga till nätverksbyggande. Du är flexibel och har inga problem att hantera många parallella ärenden samtidigt. I pressade situationer behåller du ditt lugn och agerar stabilt och professionellt. Vi ställer krav på hög integritet, gott omdöme och mycket stort säkerhetsmedvetande.

Kvalifikationer

 • Akademisk utbildning med relevant inriktning - alternativt lång praktisk erfarenhet. Som officer ska du ha genomgått Försvarshögskolans högre stabsutbildning eller motsvarande.
 • Minst 5 års erfarenhet av bred IT-verksamhet (t.ex. utvecklingsprojekt, drift, förvaltning, arkitektur), varav minst 2 år inom underrättelse- eller säkerhetstjänsten vid Försvarsmakten eller annan myndighet.
 • Goda chefs- och ledaregenskaper.
 • God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete med inriktning på att utveckla förmågor kopplade till underrättelse- och/eller säkerhetstjänst.
 • Tidigare chefserfarenhet i liknande befattning, med fokus på praktisk erfarenhet av att leda tekniskt utvecklingsarbete

Vårt erbjudande

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Genom kontinuerlig kompetensutveckling får du goda möjligheter att utveckla dig själv och dina expertkunskaper. Vi erbjuder friskvård som inkluderar träning på arbetstid. Vi tillämpar också flextid.

Övrigt
Vid urvalet kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Fördjupad säkerhets- och lämplighetsprövning kommer att genomföras på slutkandidat.

Upplysningar
Upplysningar om tjänsten och frågor om rekryteringsprocessen mailas till must-ledk-hr@mil.se

Fackliga representanter
SACO/Försvar: Anders Markow, TCO/Försvarsförbundet: Katarina Kruse, OFR/O: Roger Ericsson. Samtliga nås via växeln 08–788 75 00

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-03-03

Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 februari 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten - MUST
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan