LSS Säkerhetssoldat – hundförare OR3

Om tjänsten

LSS Säkerhetssoldat – hundförare OR3

Hundförare till strilförsvarspluton i Uppsala.

Strilbataljon:
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda av våra stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar både ovan och under jord. Strilförsvarskompaniet ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar.

Strilförsvarsplutonerna:
Strilförsvarsplutonerna löser uppgifter inom ramen för säkerhetsförbandstjänst. Huvuduppgiften är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot Flygvapnets ledningssystem. Strilförsvarsplutonen kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor i små enheter. Plutonen är inte bunden till en specifik plats utan insatsområdet sträcker sig över hela landet, över alla årstider och dygnets alla timmar. Strilförsvarsplutonen verkar under påfrestande fysiska och psykiska förhållanden och ställer stora krav på sina soldater. Motståndaren utgörs av jägar-, spanings- och specialförband.

Tjänsten:
Hundförare är kanske den svåraste, men även viktigaste befattningen i gruppen. Tjänsten som hundförare innebär att du ansvarar för att arbeta tillsammans med en tjänstehund som ett hundekipage vid någon av plutonerna. Hunden är unik i sin förmåga att upptäcka och indikera motståndaren och det finns ännu inga tekniska sensorer som ersätter hundens förmåga. Samtidigt är hunden en levande varelse – unik och komplicerad, vilket ställer stora krav på hundföraren att förstå sin hund. Ett väl utvecklat hundekipage gör det mycket svårt för motståndaren att undgå upptäckt.

Tjänsten som hundförare är mycket varierande. Du tilldelas en hund och lever tillsammans med hunden. Du och din hund utbildas under cirka ett halvår för att bli ett färdigt hundekipage. I tjänsten har du nästan alltid med dig hunden och övar tillsammans med den. Merparten av din tid är du tillsammans med plutonen, men ibland genomför du övning eller utbildning vid sidan av som syftar specifikt till hundtjänsten.

Du får utbildning och övning i att hantera dina personliga vapen: AK5D, samt Pistol 88. Du övar stridsteknik med din grupp och övrig stridsutbildning som är relevant för dig. Förutom denna utbildning kommer du tillsammans med din grupp och pluton att utbildas mot att lösa säkerhetsskyddsuppgifter i fred, kris och krig. Tjänsten innebär mycket resande och du kommer att vara på annan ort och öva eller genomföra insatser under cirka en femtedel av året. Din anställning medför även att du kan ha olika beredskapsgrader, arbeta sammanhängande under långa perioder eller genomföra utlandstjänstgöring.

Träning på arbetstid ingår för att upprätthålla och förbättra din fysiska status. Jobbet innebär även att du har internationell tjänstgöringsplikt. Tjänsten ställer höga krav på god fysisk standard, professionalism, flexibilitet och kamratskap hos dig som individ. Du förväntas ta ansvar för din egen utveckling och stötta dina kollegor.

Vi söker dig:
Vi söker dig som gillar att jobba i grupp och under högt tempo. Tjänsten kommer delar av tiden vara mycket fysiskt och psykiskt krävande. Oavsett hur trött du är måste du samtidigt klara av att vara noggrann och säkerhetsmedveten, då ett litet misstag kan göra att motståndaren tar sig förbi oss. 

Utbildningen är komplex och det tar många år innan du fullt ut bemästrar din tjänst, därför söker vi endast dig som har ett långsiktigt engagemang för att jobba inom Försvarsmakten.

Personliga egenskaper:

·         Ansvarstagande och driven i egen kompetensutveckling.

·         God samarbetsförmåga.

·         Allsidigt tränad och med god uthållighet.

·         Mentalt stabil och anpassningsbar.

·         Du är redo att utsätta dig för fysiska utmaningar under långa perioder och strävar efter personlig utveckling.

Stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer:

·         Svensk medborgare.

·         Genomförd GMU eller värnplikt med godkänt resultat.

·         Inte allergisk mot hund.

Meriterande:

·         Tidigare erfarenhet av att arbeta inom säkerhetsförband.

·         Tidigare erfarenhet av att arbeta inom jägar- eller spaningsförband.

·         Utbildning på tyngre vapensystem.

·         Körkort klass B eller högre.

·         Gruppbefälsutbildning.

·         Utbildad hundförare.

Övrigt om anställningen:
Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Provanställning 6 månader tillämpas. Anställningen innebär heltidstjänstgöring och obligatorisk utlandstjänstgöring. Oregelbunden arbetstid och/eller jour- samt helgtjänstgöring förekommer.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Anställningsform: Tidsbegränsad
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: v24
Befattningsnivå: OR1-3

Ansökningsprocessen:
Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan.

Du kan sedan komma att kallas till Uppsala för att informeras mer ingående om förbandet, genomföra fystester samt intervju. Om du framgångsrikt fullföljer rekryteringsdagen kommer du att övervägas för anställning. Denna rekryteringsdag är planerad till 2019-04-27. Fyskraven för befattningen är Fälttest 11:30, BEEP-test 11.8 och multitest 300 poäng. Packlista kommer att bifogas om du blir kallad till intervju.

 

Ytterligare upplysningar om tjänsten:
Lt. Joakim Eriksson C 141.pluton 076- 898 97 00 eller
joakim.eriksson@mil.se

Fj. William Galante stf C 141.pluton 072- 187 70 96 eller william.galante@mil.se

Försvarsmaktens hemsida: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/stridsledningssakerhetssoldat/

Kompaniets Instagramkonto @14.strilforsvarskompaniet

Fackliga kontaktpersoner:
OFR/S Per Gustafson + 46 (0) 702 43 60 88
OFR/O Ärna Peter Oscarson + 46 (0)18 19 63 68
SACO Borka Medjed-Hedlund + 46 (0) 703 36 37 20
SEKO Mari-Ann Larsson + 46 (0)708 27 68 53

Dokument att bifoga din ansökan:

·         Personligt brev

·         CV med referenser

·         Personligt foto

·         Gymnasiebetyg samt ev. andra betyg

·         Intyg från annan meriterande utbildning

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-01


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 07 februari 2019
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan – LSS
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan