Logistikbefäl till Logistikenhetens logistikberedning

Om tjänsten

 Logistikenheten (LogE) leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Haninge Garnisons område till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i Haninge Garnison.

Logistikenheten består av en Logistikberedning, Teknikavdelning samt Försörjningsavdelning. 

Logistikberedningen (LogB) är C LogE planerings- och samordningsfunktion. LogB analyserar och bereder styrningar, utför LogE genomförandeplanering och följer upp genomförandet. LogB samordnar logistikstödet till hänvisade förband samt utgör verksamhetsstöd till övriga garnisonen inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst. 

 Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som logistikbefäl ingående i logistikberedningen kommer du att arbeta tätt med C LogB samt övriga handläggare i logistikberedningen. Som del av logistikberedningen kommer du att bereda en rad olika ärenden både enskilt och tillsammans med övriga där du utgöra den militära kompetensen. Dina huvudansvarsområden inom logistikberedningen kommer att vara:

 • Vapen och ammunitionstjänst
 • Mobiliseringsförberedelser och beredskap
 • Sammanställning av logistiklägesbild 

Utöver huvudansvarsområden så kommer logistikbefälet att bereda och stödja beredning avseende:

 • Materielplanering
 • Stöd i PRIO och LIFT
 • Frågor rörande personlig funktionell utrustning
 • Förrådshållning
 • Drivmedel
 • Godshantering
 • Inventering
 • Avgångar
 • Avveckling 

Krav 

 • Svensk medborgare
 • Godkänd i registerkontroll
 • Körkort B (manuell)
 • Specialistofficersexamen 

Meriterande 

Erfarenhet av försvarsmaktslogistik inriktning förnödenhetsförsörjning och/eller teknisktjänst.

Erfarenhet av stabsarbete.

Erfarenhet från tjänst till sjöss och/eller inom amfibie

Erfarenhet av att hantera Försvarsmaktens system LIFT och PRIO.

Erfarenhet av mobiliseringsarbete

Utbildning IFTEX, BVKF och ADR.

 Personliga egenskaper

Du har lätt för att ta kontakt och upprätthålla goda kontakter samt bilda nätverk. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du tar initiativ och eget ansvar. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

Kapten Andreas Lagerström Chef Logistikberedningen Berga 073-370 40 25 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare

Arbetsort: Haninge Berga

Beräknat startdatum: Tillträde snarast

Befattningsnivå: OR6

Lön:Individuell lönesättning tillämpas

Intervjuer kommer att genomföras under mars/april månad. 

Sista datum för ansökan: 2019-03 -03 

Fackliga representanter

 • OFR-O: Rickard Benedetti, 070-875 68 05
 • OFR-S: Björn Engren, 070-252 78 16
 • SACO-F: Siv Tjernberg, 010-823 30 61
 • SEKO: Anders Rydberg, 070-219 40 50


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 februari 2019
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan