4.Ledningssambandsbataljon söker Ledningssystemsofficer S5.

Om tjänsten

4. ledningsambandsbataljonen (4.lednsbbat) är en produktionsbataljon som producerar, vidmakthåller
och utvecklar krigsförbanden 11.ledningsplatsbataljon (11.lplbat) och 12.sambandsbataljon (12.sbbat)
samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter vid LedR.


11.lplbat är Arméns viktigaste bataljon, och 12.sbbat är Försvarsmaktens viktigaste bataljon.
Dagligdags arbetar ca 350-400 kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare, soldater och civila i
bataljonens verksamhet, som bl.a. omfattar grundutbildning av ca 400 värnpliktiga rekryter, träning och
övning med stående förband, samt deltagande i internationella insatser.


4.lednsbbat leds av de två krigsförbandscheferna som är bataljonchef respektive ställföreträdande
bataljonchef, med stöd av en bataljonstab bestående av ca 25 personer inklusive nätdriftledning.
Nu rekryterar 4.lednsbbat en SAMBANDSOFFICER.
Befattningen är en kontinuerlig tjänst och du kommer att placeras i en befattning på något av de två
krigsförbanden.


SAMBANDSOFFICER


Huvudsakliga uppgifter


- -Långsiktig planering för övningar och insatser
- -Utvecklar nya metoder och alternativa sambandslösningar
- -Deltar i prov och försök av ny sambandsmateriel
- -Aktiverings och mobiliseringsplanering
- -Krigsplanering hur egen bataljon skall understödja högre chef med förmågor inom
lednings/sambandsområdet.
- -Samverka med understödd chef rollen som samverkansofficer och stödja denne med att få
ut maximal effekt ur eget förband.
- -Leda erfarenhetshantering inom egen bataljon för att utveckla förmågan att leverera
efterfrågad taktisk och operativ effekt.
- - Planerar och genomför taktisk/teknisk träning av bataljonens nyckelpersonal (T.ex. SÖB,
Krigsspel)
- -Planerar kritisk kompetensutveckling för bataljonens personal inom
lednings/sambandsområdet.


Formella krav


- Officer i nivå OF1 - Löjtnant/Kapten
- Svenskt medborgarskap
- Godkänd värnplikt eller GMU
- Officersexamen
- Godkänd säkerhetsprövning (säkerhetsintervju och registerkontroll)
- B-körkort
- God förmåga att kunna uttrycka sig i svenska och engelska i både tal och skrift.
- Goda kunskaper i Microsoft Office
- Uppfylla FM FysS baskrav.

 

Meriterande kompetenser


- C-körkort
- God förståelse för inom ledningssystemet förekommande lednings/sambandssystem och
metoder för att använda dessa.


Personliga egenskaper


Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Du lägger vikt vid
nödvändiga detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Du kan lösa komplexa uppgifter enskilt
med gott resultat och fungerar lika bra vid arbete i grupp. Tjänsten kräver att du ibland måste lösa
uppgifter under tidspress, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller urval för
tjänsten.


Du är ledningssystemofficer med planering som huvudområde och ska således även kunna utbilda,
handleda och följa upp bataljonens befäl och soldater inom ditt specifika ämnesområde.
Din blivande arbetsplats


Du kommer att tjänstgöra i staben för Arméns och Försvarsmaktens viktigaste bataljon. Du blir en kollega
i en bataljonstab som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens
anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för
yrkesprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter, och dina kompetenser - utöver de som gjorde
att du fick denna tjänst - kommer vi att försöka ta tillvara och utveckla på ett sätt som är till gagn för både
dig, bataljonen och LedR i stort.


Övrigt
Vi ser gärna att du som söker är en officer som i nuläget inte har en anställning i Försvarsmakten.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping/LedR
Beräknat tillträde: Så snart som möjligt/efter överenskommelse
Lön: efter överenskommelse
Vid frågor om tjänsten
Kontakta mj Erik Dahlberg C S5 erik.dahlberg@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 11 februari 2019
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan