Stabsläkare till Skaraborgs flygflottilj F7

Om tjänsten

Vi söker dig som vill arbeta som stabsläkare på Skaraborgs flygflottiljs logistikenhet där försvarsmedicin ingår på flottiljen.

Logistikenheten är en ny enhet under flottiljchefen som bland annat omfattar verksamheter inom förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst samt miljö, fastighetsfrågor och hälso/sjukvård. Enheten består av drygt 50 medarbetare och omfattar såväl ledning, samordning och genomförande.

Arbetsuppgifter
Som stabsläkare kommer du att arbeta som försvarsmedicinsk rådgivare, vara medicinskt ansvarig läkare och Medical Director åt förbandschefen i hälso- och sjukvårdsfrågor på logistikenheten och försvarshälsan. Du kommer delta i stabsarbetet vid planering av förbandets uppgifter/verksamhet och vara en funktionsföreträdare inom sjukvårdstjänsten på F7.
Du kommer att arbeta med medicinsk prevention och smittskydd. Du kommer att ansvara för rapporteringen av inträffade sjukdomsfall och medicinska tillbud, samverka med övriga sjukvårdsresurser samt genomföra sjukvårdsutbildning inom förbandet. Befattningen innebär stabsarbete och kliniskt arbete på försvarshälsan.  Ytterligare kommer du att samordna läkemedels- och sjukvårdsmaterielförsörjningen och ansvara för inhämtning av information och kommunikation med MedUnd samt stödja krisstödsverksamheten och samverka med civila myndigheter vid beredskapshöjning och kris.

Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med specialistkompetens allmänmedicin
 • Erfarenhet av arbetsledning
 • Mycket goda kunskaper om de författningar och förordningar som styr området
 • Officers- eller reservofficerutbildning
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift, på svenska och engelska
 • B-körkort

Meriterande

 • Erfarenhet från svenskt eller internationellt stabsarbete
 • Utbildning i basalt traumaomhändertagande t.ex. ”Advanced Trauma Life Support” (ATLS)
 • Erfarenhet av självständigt arbete i öppenvård
 • Kännedom om vårdhygien och smittskydd inklusive utbrottshantering
 • Genomförd SMO-kurs (Senior Medical Officer)

Personliga egenskaper
Som person är du organiserad, strukturerad och initiativtagande. Du är lyhörd, flexibel och har en god kommunikativ kompetens. Som stabsläkare är du en viktig representant för förbandsledningen och det är viktigt att du har lätt för att samarbeta inom flottiljen och externt med andra sjukvårdsresurser. För att trivas i rollen är du social, har ett gott bemötande, hög servicekänsla och stor integritet i ditt stöd till förbandsledningen.
Du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund.
Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper

Övrigt
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga samt deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande såväl psykiskt som fysiskt. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. 

Typ av anställning: Tillsvidare anställning, heltid (6 månaders provanställning)
Arbetsort: Såtenäs
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Urval och intervjuer
Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer och tester. Internutbildning kommer att genomföras. Urval sker under v914. Intervjuer och tester kommer att genomföras under v917, på F7 i Såtenäs. Slutligt urval sker v918.

Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av medicinsk verksamhetschef Lukas Johansson 0510-47 74 72 eller läkare Jenny Lifvergren Nordenfelt 0510-47 72 80.
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Maria Sääf Westin, Bemanningsavdelningen FömedC, tel: 070-569 23 38

Fackliga representanter
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 070-461 44 00
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510-47 77 08
SACO, Ulf Svensson, tfn 0510-47 74 63
SEKO, Kurt Ragnarsson, tfn 0510-47 78 78

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-31
Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

--------------------------------------------------------

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.

Vi behandlar följande personuppgifter:
Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personupgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryternande chef. 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.  

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm, Telefon: vxl 08-788 75 00, Fax: 08-788 77 78, E-post: exp-hkv@mil.se, Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

På Skaraborgs flygflottilj, F 7, baserar två Gripendivisioner för insats och utbildning av svenska och utländska Gripenpiloter. Med Tp-84 Hercules genomför vi nationella och internationella transportinsatser. Våra radarspanings- och signalspaningsflygplan baserar på Malmen medan statsflyget baserar på Arlanda för transport av Hovet och regeringen. F 7 genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter. Vi ansvarar även för Gripensupporten i Thailand och för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 februari 2019
 • Plats: Såtenäs, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan