4.Ledningssambandsbataljon söker Driftledare informationssystem

Om tjänsten

4. ledningsambandsbataljonen/bataljonsstaben

 1. ledningsambandsbataljonen (4.lednsbbat) är en produktionsbataljon som producerar, vidmakthåller och utvecklar krigsförbanden 11.ledningsplatsbataljon (11.lplbat) och 12.sambandsbataljon (12.sbbat) samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter vid LedR.

11.lplbat är Arméns viktigaste bataljon, och 12.sbbat är Försvarsmaktens viktigaste bataljon.

Dagligdags arbetar ca 350-400 kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare, soldater och civila i bataljonens verksamhet, som bl.a. omfattar grundutbildning av ca 400 värnpliktiga rekryter, träning och övning med stående förband, samt deltagande i internationella insatser.

4.lednsbbat leds av de två krigsförbandscheferna som är bataljonchef respektive ställföreträdande bataljonchef, med stöd av en bataljonstab bestående av ca 25 personer inklusive nätdriftledning.

Nu rekryterar 4.lednsbbat en driftledare Informationssystem till bataljonstaben.

Befattningen är en kontinuerlig tjänst och du kommer att placeras i en befattning på något av de två krigsförbanden.

Tjänsten bör tillträdas mellan 2019-04-01 och 2019-08-31.

Driftledare Informationssystem

Huvudsakliga uppgifter

 • Planera och följa upp förändringar i informationssystem på markarenan
 • Stödja ledningssystembefattningsutbildning
 • Delta i metodutvecklingsarbete avseende driftledning

Kvalifikationer

 • Specialistofficer i nivå OR7 - Fanjunkare.
 • Ledningssystemutbildning.
 • Kunskap inom data- och telekom, innefattande bland annat IP-baserad kommunikation, informationssystem och kryptosystem.
 • *B**** körkort.
 • Goda kunskaper i engelska och svenska både i tal samt skrift.

Meriterande kompetenser

  • Erfarenhet av att planera och genomföra gemensamma sambandsövningar
  • Erfarenhet som sambandsinstruktör/lärare
  • Förståelse för FM infrastruktur för ledningssystem
  • Erfarenheter från olika missioner som sambandsoperatör/driftledare
  • Praktisk erfarenhet som driftledare
  • Praktisk erfarenhet av frekvensadministration
  • Utbildad signalskyddslärare och kortadministratör (A+B)
  • Certifieringar: CCNA, CCNP m.fl.
 • Kunskap inom data- och telekom, innefattande bland annat transmissionssystem, satellitkommunikation, telefonisystem.

 

Personliga egenskaper

Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Du lägger vikt vid nödvändiga detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Du kan lösa komplexa uppgifter enskilt med gott resultat och fungerar lika bra vid arbete i grupp. Tjänsten kräver att du ibland måste lösa uppgifter under tidspress, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller urval för tjänsten.

Du ska i övrigt stödja officersutbildning i allmänhet och ledningssystembefattningsutbildning i synnerhet. Du ska aktivt delta i metodutvecklingsarbetet inom driftledning samt stödja utvecklingen av ledningssystemfunktionen i allmänhet och på bataljonen i synnerhet.

Din blivande arbetsplats

Du kommer att tjänstgöra i Arméns och Försvarsmaktens viktigaste bataljon. Du blir en kollega i en bataljon som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för yrkesprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter, och dina kompetenser - utöver de som gjorde att du fick denna tjänst - kommer vi att försöka ta tillvara och utveckla på ett sätt som är till gagn för både dig, bataljonen och LedR i stort.

Övrigt

Vi ser gärna att du som söker är en officer som i nuläget inte har en anställning i Försvarsmakten.

Vid frågor om tjänsten

Kontakta Fv Anders Södersten, 070-951 62 90


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 februari 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan