4.Ledningssambandsbataljon söker sektionschef S2

Om tjänsten

 1. ledningsambandsbataljonen

 

 1. ledningsambandsbataljonen (4.lednsbbat) är en produktionsbataljon som producerar, vidmakthåller och utvecklar krigsförbanden 11.ledningsplatsbataljon (11.lplbat) och 12.sambandsbataljon (12.sbbat) samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter vid LedR.

11.lplbat är Arméns viktigaste bataljon, och 12.sbbat är Försvarsmaktens viktigaste bataljon.

Dagligdags arbetar ca 350-400 kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare, soldater och civila i bataljonens verksamhet, som bl.a. omfattar grundutbildning av ca 400 värnpliktiga rekryter, träning och övning med stående förband, samt deltagande i internationella insatser.

4.lednsbbat leds av de två krigsförbandscheferna som är bataljonchef respektive ställföreträdande bataljonchef, med stöd av en bataljonstab bestående av ca 25 personer inklusive nätdriftledning.

Nu rekryterar 4.lednsbbat en sektionschef för underrättelse- och säkerhetssektionen, S2.

Befattningen är en kontinuerlig tjänst och du kommer att placeras i en befattning på något av de två krigsförbanden.

Tjänsten bör tillträdas snarast.

Sektionschef för underrättelse- och säkerhetssektionen, S2.

 

Huvudsakliga uppgifter

 • På uppdrag av bataljonchefen leda, utveckla och utvärdera underrättelse- och säkerhetstjänsten vid bataljonen, främst med inriktning på säkerhetsskyddstjänst.
 • Ansvara för omvärldsbevakning och analys avseende motståndare, parter, aktörer, säkerhetshot och civilläget, och delge detta inom egen bataljon.
 • Leda och delta i bedömanden och stabsarbeten.
 • Leda och utveckla medarbetarna inom egen sektion.
 • Leda och genomföra säkerhetsprövningar inom egen bataljon.
 • Leda och genomföra säkerhetsutredningar vid egen bataljon.

Kvalifikationer

 • Officer i nivå OR7 - Fanjunkare.
 • Körkort klass B.
 • Grundkurs säkerhetstjänst (eller motsvarande kvalifikation)
 • Introduktionskurs underrättelsetjänst (eller motsvarande kvalifikation)

Meriterande kompetenser

 • Godkänd kurs för handläggare i Säkerhetstjänst (KHS)
 • Godkänd kurs Infosäk
 • Godkänd grundkurs Främmande stridskrafter (GK FRÄMST)
 • Godkänd fortsättningskurs Främmande stridskrafter, Sabotageförband (FK FRÄMST SAB)
 • Godkänd kurs Utredning och säkerhetsprövning
 • Godkänd kurs Säkerhet i informationssystem, Ledning
 • Godkänd kurs Säkerhet i informations-system, Fördjupning
 • Vana av att arbeta i stabsarbete enligt PUT-modellen.
 • Vana av att genomföra säkerhetsanalys, upprätta säkerhetsplan och utarbeta säkerhetsbestämmelser.
 • Vana av att genomföra underrättelseberedning av insatsmiljön och underrättelsebedömande.
 • Vana av att genomföra säkerhetsprövning.
 • Kunskap om fortifikatoriska åtgärder och fältarbeten för skydd i fält.
 • Kunskap om egna ledningsstödsystem mht säkerhetsanalys, ackreditering och IT-säkerhetsbestämmelser.

Personliga egenskaper

 

Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Du lägger vikt vid nödvändiga detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Du kan lösa komplexa uppgifter enskilt med gott resultat och fungerar lika bra vid arbete i grupp. Tjänsten kräver att du ibland måste lösa uppgifter under tidspress, och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller urval för tjänsten.

Du är bataljonens högste företrädare för säkerhets- och underrättelsetjänst och ska således även kunna utbilda, handleda och följa upp bataljonens befäl och soldater inom ditt specifika ämnesområde.

Din blivande arbetsplats

 

Du kommer att tjänstgöra i staben för Arméns och Försvarsmaktens viktigaste bataljon. Du blir en kollega i en bataljonstab som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för yrkesprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter, och dina kompetenser - utöver de som gjorde att du fick denna tjänst - kommer vi att försöka ta tillvara och utveckla på ett sätt som är till gagn för både dig, bataljonen och LedR i stort.

Övrigt

 

Vi ser gärna att du som söker är en officer som i nuläget inte har en anställning i Försvarsmakten.

Vid frågor om tjänsten

 

Kontakta mj Peter Karlsson, 070-618 35 56


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 februari 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan