Stabsofficer/Övningshandläggare till Högkvarteret

Om tjänsten


Produktionsledningen vid Högkvarteret leder Försvarsmaktens förband, skolor och centra samt ansvarar för beredskapshållning av krigsförband.

Produktionsledningens Lednings- och underrättelseavdelning, PROD LEDUND, har under Försvarsmaktens Ledningssystemchef (LSC) ansvar för Försvarsmaktens ledningssystem, utpekade krigsförband och organisationsenheter (LedR, FMTIS, FMUndSäkC).

PROD LEDUND söker en stabsofficer/övningshandläggare med ansvar för övnings- och evalueringsplanering för lednings- och underrättelseförband med placering vid avdelningens Genomförande- och övningssektion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
De övergripande uppgifterna för befattningen är att delta i allmänt stabsarbete samt att under C PROD LEDUND svara för PROD LEDUND övnings- och evalueringsplanering.

Detta innebär bland annat:
• Leda och koordinera övningsplanering och frågor relaterade till övningsverksamhet inom stridskraftens ansvarsområde samt samverka med och stödja övriga stridskrafts- och sakområdesansvariga avdelningar.
• Delta i förbandsproduktionsprocessen (PPU) och centrala planerings- och uppföljningsprocessen (CPU) avseende övningar och evaluering.
• Är sammanhållande för evalueringsplanen för krigsförband inom stridskraftens ansvarsområde.
• Delta som PROD LEDUND representant i planeringskonferenser vad avser övningar.
• Delta i INSS samordningsmöten (planering/uppföljning) avseende fältövningsserien.
• Samordnar arbetet med LSC fältövning i samverkan med LedR.

Kvalifikationer:
• OF3-2 alternativt erfaren OR8.
• God insikt i ledningsförbandens verksamhet.
• Kunskap om övningsverksamhet (planering-genomförande-uppföljning).
• Erfarenhet av att leda projekt.
• Mycket goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift.

Meriterande:
• Genomförd stabsutbildning (SU/TSK/HSOU).
• Erfarenhet/kunskap av evaluering av förband.

Personliga egenskaper:
Du är en positiv och engagerade medarbetare som skapar nya möjligheter tillsammans med dina kollegor. På en liten sektion som har stort arbetsområde är det dessutom viktigt att vi gemensamt tar ansvar för helheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Du är drivande, ansvarstagande och har ett gott sinne för ordning och reda.
För befattningen krävs att du är initiativrik och har god förmåga att arbeta självständigt och i grupp, ibland under korta tidsförhållanden. Inrikes tjänsteresor förekommer.

Övrigt:
Arbetsort är HKV, Banérgatan 62, Stockholm.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Till denna befattning är OR 7-8 och OF 2-3 välkomna att söka.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till:
Chefen för Genomförande och övningssektionen, PROD LEDUND, Övlt Pierre Knutsson, tfn 08-7889010,
Chefen för Samordningssektionen, PROD LEDUND, Övlt Daniel Perry, tfn 08-7887536.

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-20. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.       


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 februari 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-03-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan