Anestesi- eller ambulanssjuksköterskor på deltid till Livgardet

Om tjänsten

Om förbandet
12:e motoriserade skyttebataljonen är Sveriges enda Infanteriförband och strider därmed främst till fots i både skogs- och stadsmiljö. Vid längre marscher använder sig bataljonen av pansarterrängbil 360, ett av Försvarsmaktens modernaste fordon.
12:e motoriserade skyttebataljonen verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm präglar inriktningen på förbandets träning.
Bataljonen söker nu tidvis tjänstgörande specialistsjuksköterskor för placering vid bataljonens sjuktransportgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet skiljer sig troligen på många sätt från din ordinarie kliniska vardag. Som sjuksköterska kommer du att arbeta med både daglig sjukvård (primärvård) och svåra trauma. Miljöfaktorerna (där arbetsplatsen utgörs av en pansarterrängbil 360) tillsammans med det kliniska arbetet är en utmaning. Arbetsuppgifterna består även av en hel del materieltjänst i syfte att skapa förutsättningar för ett kvalificerat omhändertagande.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Utföra sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom traumaomhändertagandet samt den dagliga sjukvården (primärvården)
 • Delta i upprättandet av enheten (gruppering) samt vård av materiel
 • Sjukvårdsberedskap
 • Delta i arbetet på skadeplats
 • Medfölja vid medicinsk evakuering (MEDEVAC, militär ambulans) vid behov
 • Genomföra utbildning både som elev och instruktör

Kvalifikationer

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen inom anestesi eller ambulans.
 • Minst två års erfarenhet från arbete som anestesi- eller ambulanssjuksköterska. Kunskaperna ska vara aktuella.
 • Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav
 • B-körkort

 Meriterande

 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU)
 • Tidigare militär utlandstjänstgöring
 • Genomförd kurs ”Definitive surgical trauma care” (DSTC), Trauma nursing core course” (TNCC), Battlefield Advanced Trauma Care (BATLS), “Prehospital Trauma Life Support” (PHTLS) eller motsvarande kurser
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
 • Ha arbetat i stridsfordon/pansarterrängbilsambulans

Personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden som kan uppstå under t ex övningar i fält. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt.    

Övrigt
Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Det kan vara för kortare perioder men också under längre tid. Uppdelat över en längre tid kan det uppgå till omkring 1-2 månader per år. När du tjänstgör är det för att genomföra övningar, gå olika former av utbildningar (medicinska eller militära) eller genomföra nationella/internationella insatser. I början av din anställning får du en plan för hur du kommer att arbeta de kommande åren så att du kan informera din arbetsgivare.
Har du ingen tidigare militär bakgrund kommer du att genomföra en anpassad grundläggande soldatutbildning (GSU INT) som kommer att genomföras preliminärt v45-50 vid Livgardet, Stockholm.
Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande såväl psykiskt som fysiskt. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. 
Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev.

Typ av anställning: Tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, provanställning på sex månader tillämpas
Arbetsort: Kungsängen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Urval och intervjuer
Urval sker under v916. Intervjuer och tester kommer att genomföras under v 922-923 vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg. Slutligt urval sker preliminärt under v924.

Upplysningar om tjänsten lämnas av: 
Joakim Johage, personalchef, tel: 0723-880 134 joakim.johage@mil.se.
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Diana Sörmdal, Bemanningsavdelningen FömedC diana.sormdal@mil.se, 072-181 22 08.

Fackliga representanter 
Stefan Morin (OFR/O): stefan.morin@mil.se
Madeleine Daleo (Försvarsförbundet): madeleine.daleo@mil.se
Johan Gillemyr (SACO): johan.gillemyr@mil.se
Tomas Klason (SEKO): tomas.klasson@mil.se
Alla nås även via vxl: 08-584 54 000


Välkommen med din ansökan senast 2019-03-24

_________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personupgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryternande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 februari 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-03-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan