Blekinge Flygflottilj söker specialistläkare till Försvarshälsan

Om tjänsten

”Arbetsuppgifterna har stor variation, är intellektuellt stimulerande och kompetenshöjande. Jag har stor möjlighet att planera arbetstid och ledighet.”
Mattias Eriksson, Flottiljläkare vid Blekinge flygflottilj

Försvarshälsan i Ronneby svarar för företagshälsovård inom Ronneby garnison.  Cirka 1 300 personer arbetar med de mest skiftande arbetsuppgifter vid bland annat Blekinge flygflottilj, delar av Helikopterflottiljen samt Försvarsmakten logistik.
Vi vänder oss till Dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom i första hand allmänmedicin eller har annan bred specialistkompetens inom öppenvård. Det är en fördel om du är flygläkare men om du saknar denna kompetens erbjuder vi utbildning inom detta utifrån en utvecklings- och kompetensplan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet är inriktat på företagshälsovård, hälsoundersökningar samt arbetsrelaterad sjukvård. För vår flygande personal innebär det tex flygmedicinska undersökningar  samt  informations- och utbildningsinsatser. I din arbetsgrupp arbetar du integrerat med flera kompetenser såsom läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsmiljöingenjör, psykolog samt medicinsk sekreterare.
Försvarsmakten är en arbetsgivare som kan erbjuda dig varierande möjligheter till kompetenshöjande åtgärder. Du kommer delta i övningsverksamheten och för att bibehålla din kliniska kompetens är vi öppna för att diskutera lösningar kring att tjänstgöra kliniskt.
I din tjänstgöring ingår 3 timmar fysisk träning per vecka. Ronneby garnison är omgiven av en vacker natur i en havsnära miljö i Blekinge skärgård.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom i första hand allmänmedicin eller annan bred specialistkompetens med erfarenhet från arbete i öppen vård.

Vi har verksamhet utanför Ronneby så tjänsten kräver att du har B-körkort.

Det är också ett krav att du har en godkänd läkarundersökning utifrån Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder. Då krigsplacering ingår i tjänsten krävs en god fysisk kondition.

Meriterande
Det är meriterande om Du är behörig flygläkare. Meriterande är också om du är specialistläkare inom området företagshälsovård. 

Övrigt
Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. 
Till ansökan ska bifogas CV samt meritförteckning, kompetensbevis och referenser.

Typ av anställning: Tillsvidare anställning, provanställning på sex månader tillämpas
Arbetsort: Ronneby
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning

Urval och intervjuer
Urval sker under v914 och intervjuer sker därefter fortlöpande, på plats i Ronneby.

Vill du veta mer, kontakta gärna: 
Mattias Eriksson, flottiljläkare Försvarshälsan Ronneby, 0457-47-15-30, 070-815 71 47 eller Bodil Andersson, enhetschef Försvarshälsan Ronneby, 0457-47 15 39, 070-936 76 61
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Maria Sääf Westin, 070-569 23 38, maria.saaf@mil.se

Fackliga representanter 
Hans Bergvall, OFR/O, 070-949 06 08
Lars Bengtsson, SACO, 0457-47 17 01
Peter Bohnsack, OFR/S, 070-857 40 06
Jan-Anders Nilsson, SEKO, 073-422 23 40

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-31

_________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personupgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryternande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 04 mars 2019
  • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Blekinge flygflottilj – F 17
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan