MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD SÖKER EN STÄLLFÖRETRÄDANDE ENHETSCHEF TILL FM LOPE

Om tjänsten

Försvarsmaktens ledarskap- och pedagogikenhet (FM LOPE) är en enhet underställd MHS H och har som övergripande uppgift att leda utvecklingen av ledarskap (ledande) och pedagogik (lärande) i hela Försvarsmakten. Utvecklingsarbetet innehar en stor bredd och omfattar även utveckling inom flexibelt lärande, där exempelvis nätbaserade metoder är ett utvecklingsområde.

Enheten består av enhetschef samt i dagsläget tio handläggare, vilka verkar som projektledare
för enhetens olika utvecklingsuppgifter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Företräda specialistofficerare och vara rådgivare i OR-frågor åt C FM LOPE i rollen som FM ämnesföreträdare Ledarskap och Pedagogik
 • Stödja C FM LOPE i arbetsuppgifter relaterade till ämnesföreträdarskapet
 • Stödja som stf enhetschef i uppgifter inom utvecklingsprojekt och verksamhetsledning enligt C FM LOPE
 • Vara sammanhållande för FM nätverk med förbands, skolors och centrums utsedda ämnesrepresentanter och leda FM ämnesmöten ledarskap och pedagogik
 • Leda och utföra projektarbeten inom enhetens verksamhetsområde
 • Leda eller stödja inom utredningsuppdrag inom verksamhetsområdet
 • Vara enhetens kontaktperson gentemot FHS i ämnesrelaterade frågor och företräda FM i FHS ämnesråd Ledarskap
 • Leda och sammanhålla enhetens arbete och samordning avseende kursplaner, ledarskap och pedagogik (gäller såväl i framtagande som vid granskning)
 • Stödja i framtagning av behov för långsiktig forskning och studier inom området
 • Delta i och företräda enheten vid internationella möten inom verksamhetsområdet
 • Delta i FM övningsverksamhet och då särskilt som sakkunnig inom enhetens verksamhetsområde

Formella krav på utbildning och erfarenhet

 • Yrkesofficer i Försvarsmakten, utbildning genomförd mot nivå OR 8 eller OF 3
 • Praktisk flerårig erfarenhet inom ledarskap (truppföring) och pedagogik (trupputbildning) i tjänstgöring på förband
 • Erfarenhet som chef med personalansvar (CPA)
 • Erfarenhet av att arbeta i FM Lärplattform
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska


Meriterande

 • Erfarenhet av att utbilda inom ledarskap och pedagogik (både teori och praktik) på olika nivåer.
 • Genomförd projektledarutbildning
 • Erfarenhet att leda utvecklingsprojekt inom ledarskap och pedagogik
 • Erfarenhet från internationell tjänstgöring
 • Studier inom ledarskap och pedagogik på högskola/universitet


Personliga egenskaper

 • Du är en föregångsperson och du har förtroende och respekt såväl för ditt kompetensområde som för dina personliga egenskaper i organisationen
 • Du ska ha förmåga att självständigt och i grupp genomföra ämnesrelaterat utvecklingsarbete (ledarskap och pedagogik)
 • Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att samarbeta
 • Du har förmåga att analysera behov av och förslag på ämnesrelaterat utvecklingsarbete inom FM förmågeutveckling
 • Arbetsuppgifterna kräver att du har en mycket god analytisk förmåga och förmåga att driva utvecklingsprojekt från idé och behovsställning till implementering
 • Du har förmåga att ta egna initiativ samt vara kreativ och öppen för nytänkande inom verksamhetsområdet
 • Du är förtrogen med FM Pedagogiska grundsyn och har en genuin vilja att bidra till utveckling av FM pedagogik, utbildningsmetodik och ledarskap


Övrigt

Befattningen innebär anställning tills vidare vid MHS Halmstad i befattning som Stf
Enhetschef vid FM LOPE (OR 8) med tjänstegraden Förvaltare. En framtida inriktning är att
tjänsten uppgraderas till OR 9, varför sökanden bör vara bekväm med detta. Anställningen
kräver godkänd säkerhetsprövning.

Befattningens omfattning är 100 %.
Tillträde enligt överenskommelse, inriktning sommaren 2019.
MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling. MHS H lägger stor vikt vid personliga egenskaper hos den sökande.

Du är välkommen med din ansökan senast 2019-03-31. I ansökan bifogas CV samt ansökningsbrev där du kort motiverar varför du känner att Du är rätt person för denna tjänst.

Upplysningar om befattningen

C FM LOPE, Övlt Stefan Borén, 0704-94 62 22
alt. Mj Tohmas Ax, 0708-59 49 01

Fackliga företrädare:
OFR/O, (HSOF) Marie Meigård
SACO, Karin Ekbom
OFR/S, Roland Kramer
Samtliga nås via växeln tel 035-266 2000


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 mars 2019
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-04-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan