Teknisk Systemledare Navigeringssystem

Om tjänsten

Teknik- och Vidmakthållandekontor, TVK Marin, är en sektion i Marinstabens Stödavdelning. TVK Marins huvudsyfte är att stödja försvarsgrenschefen med uniform hantering av den del av försvarsmaktens materiel som delegerats till Marinstaben att hantera. TVK Marin skall stödja ansvariga chefer med att skapa förutsättningar för att materielen finns tillgänglig och systemvärdig till beslutad nivå.

Som Teknisk systemledare; TSL ska du:
Utöva rollen som Ägarförerträdarens representant avseende för Navigeringssystem i Marinen.
Utöva designansvar samt leder och ansvarar för vidmakthållande för Navigeringssystemen.
Utöva materielansvar för Navigeringssystem.
Stödja i samband med system och materielleveranser.
Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel.
Stödja Processägare/Processledare (PCÄ/PCL) avseende vidmakthållande samt vidareutveckling av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning.
Stödja Teknisk chef (vid FGS resp PROD RPE) och MOA inom designansvar och vidmakthållande
Leda tekniskt råd för Navigeringssystem i FM.
Genomföra behovstilldelning av Navigeringssystem.
Följa upp systemvärdighet för Navigeringssystemen.
Arbetet innebär ett nära samarbete med Materielområdesansvarig i Marinsstaben, Produktledaren på FMV, underhållsansvariga i FM samt förbanden.

Krav
Högskoleutbildning eller utbildning som FM bedömer likvärdig.
God adminstrativ förmåga
B-körkort

Meriterande
Kunskap om marin matriel
Hantera inom  FM förekommande registersystem

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har hög integritet. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Befattningen är civil. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Befattningen är placerad i Karlskrona eller på Muskö. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Urban Mathiasson, 0708-865628. 

Välkommen med din ansökan som ska innhålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna tjänsten. Senast den 2019-03-31

Fackliga representanter
SACO-S Camilla Robertsson, OFR/S Björn Engren, OFR/O Arne Nilsson., SEKO Hans Monthan


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 15 mars 2019
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Marinstaben
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan