32.Undbat rekryterar piloter till Taktisk UAV

Om tjänsten

32.Underrättelsebataljonen rekryterar PILOTER (OR6/7, OF1) till Taktisk UAV

Beskrivning av enheten

 

Taktisk UAV-pluton är i en expansiv fas och söker drivna medarbetare som vill utveckla och vara en del av framtiden.

Den Taktiska UAV (Unmanned Aerial Vehicle) plutonen är en del av 32:a Underrättelsebataljon. Att skapa underrättelseunderlag till högre chef är huvuduppgiften för enheten. Enheten arbetar med inhämtning i operationsområdet både före, under och efter markförbandens operationer. Inhämtningen sker med hjälp av UAV 03 som är ett obemannat flygande system. Vårt arbete syftar till att ge högre chef det bästa möjliga beslutsunderlaget. Enheten består av flera ingående delar som arbetar med att bedriva flygunderhåll, bearbeta inhämtad information samt bedriva flygtjänst. Enheten har tidigare präglats av hög insatsfrekvens och medverkat vid insats i både Afghanistan och Mali där vår förmåga varit mycket eftertraktad. Denna historik innebär att både nationell och internationell tjänst kan komma att bli aktuell för personal vid enheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

UAV-piloten ingår i en TUAV-pluton (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) och arbetar tillsammans med flygtekniker, sensoroperatörer och inhämtningsledare. Piloten ansvarar för att framföra flygfarkosten både på ett taktiskt och säkert sätt i luftrummet. Piloten planerar, genomför och utvärderar genomförda flygningar tillsammans med övriga i besättningen.

Som Specialistofficer/officer och pilot vid UAV-plutonen kommer man på sikt att även utbildas till flygtjänstledare samt att man innehar ett utökat ansvar inom flera områden.

Vägen till anställning:

Du genomför initiala tester på K3 i Karlsborg v.23. Går du vidare i processen genomförs urvalstester, intervjuer och psykologsamtal i Stockholm v.41 samt v.44. Därefter genomförs medicinska tester för piloter på Flygmedicincentrum i Linköping. Om du efter genomförda tester bedöms lämplig som UAV-pilot kommer du anställas vid plutonen som pilot och påbörja utbildning under hösten 2020. I väntan på utbildningsstart så utbildas du till sensoroperatör och genomgår övriga utbildningar tillsammans med plutonen. Det finns även möjlighet att om du klarar inledande tester att ta anställning från v.33 som sensoroperatör på plutonen, för att sedan genomföra samtliga tester som anställd. 

Utbildningen till pilot är både teoretisk och praktisk. Den praktiska delen av flygutbildningen sker i huvudsak vid TFHS (Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed) med inriktning mot PPL (Private Pilot License) samt eventuellt till del med Flygvapnets skolflygplan SK60.

Efter godkänd utbildning kommer du att tjänstgöra som pilot vid en TUAV-pluton. Där kommer du att ingå i en flyggrupp som består av flygtjänstledare, piloter och sensoroperatörer. Här kommer vidare färdighetsträning att ske löpande. Utöver pilotutbildning kommer man kunna tillgodogöra sig fordonsutbildningar, vapenutbildningar, eldobservatörsutbildning med mera.

Generella krav för anställning:

 • Svenskt medborgarskap.
 • Skall ha genomfört värnplikt eller GMU med godkända betyg.
 • Godkänd säkerhetsprövning (görs vid K3)
 • Godkända pilottestresultat
 • Körkort B
 • Genomgått YO/OP eller SOU med godkänt resultat
 • God förmåga att läsa och tala engelska

Önskvärda egenskaper:

 • God stresstålighet och kapacitet att lösa flera uppgifter samtidigt
 • Förmåga att arbeta enskilt såväl som i grupp
 • Tekniskt intresse
 • Du skall ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta långa pass med bibehållen fokus
 • Ordningsam och strukturerad
 • Flexibilitet och motivation att lösa varierande uppgifter

Meriterande är:

 • Tidigare erfarenhet av flygtjänst eller tjänstgöring som sensoroperatör
 • Utlandstjänstgöring 
 • Körkort C/CE
 • Erfarenhet av sambandstjänst
 • Tidigare kunskaper om sensorsystem.
 • Förarbevis TGB1522, TGB14, TGB17
 • PPL (Private Pilot License)

Dokument att bifoga ansökan

 • Personligt brev med beskrivning av dig själv
 • CV med referenser
 • Gymnasiebetyg
 • Högskole-, universitetsbetyg eller annan eftergymnasial utbildning
 • Annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
 • Körkort och militära förarbevis
 • Militärt vitsord/omdöme från värnplikt- eller GSS-tjänstgöring
 • Betyg/omdöme från internationell tjänstgöring

Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.

Typ av anställning: GSS/K, Tidsbegränsad anställning upp till 12 år med stöd av: ”Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten”.

Ansökningsprocessen: Du får e-post som bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Därefter kommer vi att gå igenom ansökningshandlingarna och kalla lämpliga kandidater till intervju och tester preliminärt v.23.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid frågor om tjänsten kontakta oss på: k3-32undbat-1tuav@mil.se

Vi vill senast ha din ansökan den 5:maj 2019.

Fackliga organisationer: k3-ato@mil.se

Samtliga nås genom växeln 0505-451000

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 februari 2019
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-05-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan