Arbetsmiljösamordnare vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.

 

Beskrivning av enheten

Särskilda operationsgruppen (SOG) rekryterar en arbetsmiljösamordnare med placering i Karlsborg. Tjänsten är placerad på förbandets stab och leds där av en militär chef. I enheten ingår medarbetare som har olika ansvarsområden bl.a marksäkerhet, sjösäkerhet samt trafiksäkerhet. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

SOG arbetar mot ett integrerat verksamhetsledningssystem, där arbetsmiljö ingår som en del. Du har inom detta ansvarsområde rollen att bevaka tillämpliga lagar, genomförda riskbedömningar och andra krav för verksamheten som medför påverkan på SOG verksamhet och föreslå förändringar i förbandets styrdokument och rutiner. 

Stödja SOG´s förbandschef med att organisera, samordna och utveckla arbetsmiljöarbetet. Vilket bl.a innebär att:

 • Uppgifter löses som är av analyserande och utvärderande karaktär, där verksamhetsutveckling ofta förekommer
 • Ge kvalificerad rådgivning och stöd
 • Självständigt arbete utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten
 • Leda och samordna utbildning i arbetsmiljöfrågor
 • Utgöra stöd för chefer på alla nivåer , vad gäller utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Handlägga, analysera och utvärdera arbetsskador och delta i utredning av olycksfall och tillbud
 • Samverka med funktionsföreträdare för brand-, trafik-, el-, mark/sjö/flygsäkerhet samt skyddsombud och företagshälsovård
 • Ansvara för förbandets kontakter i arbetsmiljöfrågor med centrala funktioner i Försvarsmakten, övriga OrgE, tillsynsmyndigheter m fl.
 • Följa utvecklingen av arbetsmiljöarbetet inom och utom Försvarsmakten
 • Utforma underlag till styrningar för den lokala arbetsmiljöledningen 

  Upprätthålla fysisk förmåga genom träning på arbetstid (3 tim av 40 tim/vecka)

  

Befattningens krav

Svensk medborgare

Körkort klass *B*

Högskoleutbildning inom område som bedöms relevant (arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen mm)

 

Meriterande

Erfarenhet från Försvarsmaktens arbete

Flerårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete i en liknande större organisation

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • kommunikativ förmåga
 • flexibilitet
 • god social- och samarbetsförmåga
 • stresstålighet
 • initiativförmåga
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Tillsvidare placering tidigast från 2019-08-12 eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas.

 

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev och foto bifogas, ev. andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa må bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Sista datum för ansökan

2019-04-30

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Kontakta SOG, sog@mil.se   att: "Arbetsmiljösamordnare"

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 april 2019
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-05-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan