Arméstaben söker Förbands- och funktionsföreträdare /Materielområdesansvarig (MOA)

Om tjänsten

Inom ramen för Överbefälhavarens direktiv ”Ledning för ett starkare Försvar” är armén under omorganisering. Produktionsstabens arméavdelning (ProdA), Arméns Taktiska Stab(ATS) samt delar ur Försvarets materielverk kommer att sammanföras och bilda den nya arméstaben. Etablering i Enköping pågår sedan tidigt 2019. Arméstaben kommer inom kort även att bli en egen organisationsenhet (OrgE). Vi söker en Förbands- och funktionsföreträdare /Materielområdesansvarig, MOA, för Armén. Som MOA kommer du kravställa och koordinera anskaffning och vidmakthållande inom ditt materielområde åt Arméchefen. Du blir FM Ägarföreträdarrepresentant för materielen inom ditt område. Annonsen är gemensam för flera tjänster. Du kommer att tjänstgöra i en organisation som är under organisering och utveckling, syftande till att skapa och befästa den nya arméstaben. Parallellt är övriga delar av Försvarsmakten, inklusive de andra stridskrafterna, under motsvarande transformation. Vill du vara med och utveckla Den Nya Armén, gillar utvecklingsarbete och dynamiska arbetsuppgifter är detta ett jobb för dig!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som MOA har du en nyckelposition där du främst arbetar med att stödja arméstaben och Arméchefen med:

 • Att vara sammanhållande för materielssystemet inom hela livscykeln och ta fram erforderliga underlag samt bereda ärenden kopplat till detta
 • Kravframtagning på förbands och produktnivå avseende materielen innefattande systemmålsättning
 • Att materielsystemen planeras och att produktionen följs upp, genom att bland annat; granska offerter, bereda beslutsdokument och vid behov föreslå åtgärder
 • Sammanhållande för budget som möter ovanstående krav
 • Att genomföra säkerhetsanalys med eventuella säkerhetsskyddskrav inom tilldelade materielområden
 • Underlagsframtagande och föredragande för Arméchefen inför Beslut Om Användning (BOA)
 • Ge underlag för hur materielen ska fördelas
 • Utarbeta nödvändig dokumentation avseende internationella materielsamarbeten, exempelvis underlag för regeringstillstånd

För att vara aktuell för befattningen vill vi att du:

 • Är OF 4/ OR 8
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Arbetat med materielanskaffning, vidmakthållande och avvecklings frågor inom FM samt gärna FMV
 • Arbetat med planering och kravställning i flera tidsperspektiv med stort ekonomiskt ansvar
 • Beredd att periodvis resa och arbeta på obekväm arbetstid

Det är meriterande om du:

 • Verkat inom FM upphandling och anskaffningsprocesser
 • God system och teknikförståelse för något av följande förbandsområde (Art, Und, Strf)
 • Tekniskt systemintresse där ordning och struktur är viktigt

Personliga egenskaper
Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du drivs av att bygga goda relationer och är bekväm i rollen som samordnare. Du som söker är lyhörd, handlingskraftig och klarar galant av att arbeta under press. Att du är serviceinriktad är en förutsättning för att lyckas i denna roll likväl som förmågan att kunna förutse händelseutveckling och med det undvika oväntade situationer. Rätt person är självständig, initiativrik och äger sina frågor.

Mycket stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.

Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att MOA även kommer att bli krigsplacerad inom Arméstaben och därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris och krig). MOA skall i perioder räkna med att delta i övningar och gå i beredskap.

Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2019. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.

Tillträde efter överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.

Kontaktperson om Du har frågor kring tjänsten i övrigt:
Lars-Göran Rutgersson, Sektionschef Arméstaben (070-982 6245)
Fredrik Frykman, C Stödavd Arméstaben. ( 08-788 75 00)
Marie Levin, HR-Chef Arméstaben (0171-15 80 36)
Jeanette Flygare, Hr-generalist (0171-15 72 34)

Arbetstagarorganisationer
SACO – Camilla Robertsson (08-788 75 00)
SEKO – Erik Todic (0171-15 70 00)
OFR/O – John Hamrin (070-264 88 27)
OFR/S – Inge Bäcklin (0171-15 70 00)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 mars 2019
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-04-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan