Systemingenjör Helikopter 15, Tredje Helikopterskvadron

Om tjänsten

Vi söker nu en Systemingenjör till Helikopter 15, 3.hkpskv 

Välkommen till en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner, Tredje Helikopterskvadron. Skvadronen verkar inom den sjöoperativa arenan vilket innebär att vår uppgift är att understödja främst våra sjögående enheter men även stödja civila myndigheter med bland annat brandbekämpning. Vi letar nu efter dig som vill vara med och utveckla skvadronen som krigsförband.

Skvadronen är organiserad i en stab, två helikopterdivisioner och tre underhållskompanier. De flygsystem som brukas vid skvadronen är den lätta helikoptern Hkp 15 och den medeltunga Hkp 14.

Flygsystemsektionen rekryterar nu en systemingenjör för Hkp 15. Sektionen som organisatoriskt tillhör skvadronen är en del av flygoperatörens tekniska organisation som funktionsleds av central teknisk chef. Den tekniska organisationen avsvarar för Ledning Fortsatt Luftvärdighet (LFL) som motsvaras av det civila, Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Sektionen är direkt underställd Stabschefen och funktionsleds av teknisk chef materielsystem (TCM HKP 15). Sektionen är en viktig del i att helheten på skvadronen håller ihop och där du kan bidra med dina erfarenheter.

Som systemingenjör ansvarar du för beslut om hantering av avvikande luftfartsprodukter, såsom kvarstående anmärkningar eller operativa restriktioner. Du rapporterar in materielavvikelser, begär förändringar i underhållsföreskrifter och andra rapporter för att upprätthålla luftvärdigheten. Du bevakar, bereder, återkopplar och informerar skvadronen om pågående luftvärdighetsärenden. Som kombattant löser du din uppgift i hela konfliktskalan och inom flygoperatören, skvadronen och mot industrin. Du är en viktig del för utvecklingen av sektionen och materielsystemet.

Arbetsuppgifter
- Upprätta styrningar för upprätthållande av fortsatt luftvärdighet hos materielsystemet.
- Upprätta underlag till luftvärdighetsbeslut.
- Vara en länk mellan flygoperatörens tekniska organisation och skvadronen.
- Ansvarar för avvikelsehantering inom materielsystemet.
- Stödja skvadronen med tekniskt systemstöd.

Kvalifikationer
- Minst två års erfarenhet av arbete med Ledning Fortsatt Luftvärdighet (LFL).
- Eftergymnasial ingenjörsutbildning eller minst fyra års erfarenhet av arbete med ledning flygunderhåll  tillsammans med minst flygtekniker nivå B.
- B-körkort.

Meriterande
- Kunskaper om avvikelserapportering avseende flygsäkerhetspåverkande brister och fel hos luftfartsprodukter.
- Utbildning och erfarenhet om Hkp 15 eller annat relevant flygsystem samt i Försvarsmakten förekommande flygdriftdatasystem.
- Erfarenhet av arbete med styrdokument och procedurer inom Ledning Fortsatt Luftvärdighet (LFL).

- God organisationskännedom om och förståelse för samspelet mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och den militära industrin.
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna inom fortsatt luftvärdighet ställer höga krav på att du är noggrann som person då det förekommer samverkan både inom och utom skvadronen kräver det att du har en god samarbetsförmåga och social kompetens. Till det hör att kunna bygga nätverk inom de olika organisationerna du arbetar tillsammans med samt att du dessutom ska kunna ta ansvar för och driva dina egna arbetsuppgifter framåt.

Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Ronneby

Tjänsteresor förekommer
Tjänsten är civil alternativt OR 6/7.
Tillträde enligt överenskommelse.

Som anställd i Försvarsmakten måste Ni acceptera internationell tjänstgöringsskyldighet.

Under anställningsprocessen kommer det ske intervjuer, fysiska tester och hälsokontroller.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-30. Den ska innehålla CV samt personligt brev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för tjänsten samt att tre referenser ska bifogas. Urval kommer ske löpande.

Upplysningar om tjänsten ges av:
Sektionschef: Fredrik Ingvarsson 0457-47 22 40
Systemingenjör HKP 15: Mikael Magnusson 0457-47 22 44

Fackliga representanter:
OFR/O 3.Hkpskv, Hans Lundgren 0457-47 23 33
OFR/S Hkpflj, Caroline Nilsson 013-28 30 00
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson 013-28 30 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 23 april 2019
  • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan