Stabstjänstkurs för reservofficerare i Paris, Frankrike

Om tjänsten

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla reservofficerare vid Frankrikes högskola för reserv-och stabsofficerare (ESORSEM). Kursen omfattar tre veckors utbildning och bedrivs på franska, vid Militärhögskolan i Paris. 

 

Kursens målsättningar:

The training is focused on the ability to analyze a complex operational situation, within tight deadlines, leading to decision-making, to a conception analysis for the benefit of the operational commander as well as to the drafting of orders to subordinate units.

 

The participants are trained to methods of tactical operational decision (MEDOT). As they are entrusted with expert responsibilities during exercises, they are entitled to combine information processing, time management, risk assessment and anticipation. They participate in drafting operations and also have to manage stress and fatigue in a decision-making and operational context.

 

The training at CSORSEM will improve your knowledge, know-how and essential skills to operate within headquarters at the brigade or higher level. 

 

Kursen bedrivs mellan 2 och 23 augusti. Preliminär tjänstgöringsperiod är 30 juli till 24 augusti.

Arbetsuppgifter

Försvarsmakten söker reservofficerare för genomförande av denna kurs med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i fransktalande stab i såväl nationellt som internationellt.

Kvalifikationer

Reservofficersanställning OF 3 (major/örlogskapten).

Förmåga att prata och skriva franska flytande (STANAG nivå 3).

 

Meriterande kvalifikationer

Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE, NATO eller svensk internationell insats.

Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i stabstjänstövningar CJSE/Viking.

Personliga egenskaper Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Mj Stefan Klawitter, 070-859 99 13

Ylva Bengtsson, 072- 381 20 37 

 

Övrigt

Utbildningen bedrivs under högt tempo och omfattar analysmetoder, operativa exempel, beslutsförmåga och förmåga att delta i stabsarbete. Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöringen i Frankrike. Under kursen gäller schablonarbetstid. Tjänstgöringsperioden för kursen innefattar även tjänstgöring under några dagars förberedelser (hemstudier) och efterarbete efter kursens genomförande. Kursen ger en unik möjlighet till personlig utveckling och möjligheter till senare meriterande tjänstgöring.

 

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna utbildning. Observera att du även skall uppge referenser till din

närmaste chef vid ditt hemmaförband och avseende franska språkkunskaper. Vi kommer att fråga om din lämplighet hos ditt hemmaförband. 

Sista datum för ansökan Välkommen med din ansökan senast 2019-04-07. Ansökan ska ske via FM ReachMe.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 11 mars 2019
  • Plats: Paris, Frankrike
  • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan