HR Chef

Om tjänsten

Vill du anta utmaningen som Gotlands Regementets HR-chef?

Gotlands regemente etablerades den 1 januari 2018 och regementets uppgifter består i att samordna och koordinera all militär verksamhet på Gotland i fred, kris och krig och att fortsätta utveckla försvaret av och på ön. Vi är i början på en flerårig process där vi successivt kommer att växa och utvecklas framåt. 

Beskrivning av tjänsten
HR-chefen är ansvarig Gotlands Regementes samtliga processer inom HR-området. Fokus är på strategiska frågor men även operativ verksamhet ingår i den dagliga tjänsten. HR-chefen har förhandlingsansvar och företräder arbetsgivaren.

Vidare ansvarar HR-chefen för lokal personalförsörjningsnämnd, årlig lönerevision och förhandling med de fyra arbetstagarorganisationerna. Tjänsten innebär även att vara stöd i genomförandet av samverkan, arbetsmiljö och likabehandling samt rekryteringsarbetet.

Tjänsten innefattar personalansvar för HR-avdelningen.

Kvalifikationer
Du har hög integritet och vana att leda en bred verksamhet i komplex och snabb utvecklingstakt. Du är handlingskraftig och gillar att arbeta i ett högt tempo med flera frågor på ditt bord. Du är en stabil ledare och ger en tydlig riktning mot uppsatta mål. Du har ett coachande förhållningssätt och är en förebild för medarbetare och chefer.

Du har en god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt inom Försvarsmakten som externt. Detta gör du genom en god dialog och respekt för verksamheternas behov och villkor. Du har förmåga att tydliggöra de personalpolitiska frågornas betydelse för Gotlands regemente såväl till ledning som till övriga verksamheten.

Vi ser även att du har
Akademisk examen inom HR-området eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
God strategisk förmåga
Kunskap inom operativ verksamhet
Gedigen bakgrund inom HR samt flerårig erfarenhet av chefsuppdrag.

Meriterande
Erfarenhet från den militära organisationen

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett spännande jobb i en organisation i utveckling där du har stort utrymme att forma funktionen.

Kontakt
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Regementschef, Mattias Ardin tfn 070-399 46 27.
Stabschef Hans Håkansson, tfn 070-399 21 13.

Fackliga organisationer
OFR/O Boberg Karl-Johan (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se)
OFR/S Freddy.Tullgren@forsvarsforbundet.se
SEKO Klasson, Thomas thomas.klasson@mil.se
SACO Andersson, Tomas tomas.z.andersson@mil.se

Övrigt
Anställningsform, anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänsten är civil med innebär inplacering i säkerhetsskyddsklass samt krigsplacering.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen
Tillträde efter överenskommelse.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2019-04-07, den ska innehålla CV samt ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig som kandidat.

Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. Huvuduppgiften är att forma en ledningsstruktur som kan samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige genom att skapa en tröskel med starkt avhållande effekt.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 mars 2019
  • Plats: Gotland, Gotlands län, Sverige
  • Förband: Gotland regemente - P18
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-04-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan