SPECIALISTOFFICER (OR6) VID 204.AMFIBIESKYTTEKOMPANIET, 2.AMFIBIEBATALJONEN

Om tjänsten

Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Förbandet är ett flexibelt utvecklat förband som främst verkar i kustnära zoner, floddelta- och hamnområden, men har förmågan att när som helst kunna verka och lösa uppgifter i andra typer av miljöer, såsom till exempel ökenområden.
204.amfibieskyttekompaniet består av tre skytteplutoner, en understödspluton och en stab- och trosspluton bemannade av kontinuerligt anställda soldater och officerare. Kompaniet har förmågan att lösa stridsuppgifter på land, understött av egna granatkastare, och bekämpa sjömål med sjömålsrobot. Även om skärgårdsterrängen är den huvudsakliga stridsmiljön behärskar kompaniet att lösa uppgifter i många olika miljöer och terrängtyper. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet och förbandet kan efter mycket kort om tid lösa uppgift med annan enhets fartyg, båtar, fordon eller helikopter. Många av amfibieskyttekompaniets uppgifter är krävande varför särskilda krav ställs på kompaniernas personal.

ARBETSBESKRIVNING
Som plutons 3:a är du plutonchefens och ställföreträdande plutonchefens närmaste medarbetare.
Du har en varierad tjänst där du både övas och prövas i din befattning men även utbildar soldaterna vid din pluton.
Plutons 3:an planerar verksamhet och utbildar i linje med verksamhetsplanen och de målsättningar som finns för plutonen.  Verksamhetsuppföljning ute med truppen är en av huvuduppgifterna för plutons 3:an som ofta deltar vid eller följer upp verksamheten så att den strävar mot enhetens uppsatta mål. Som plutons 3:a är du ett föredöme och agerar rätt och riktigt i både administrativa sysslor som i fältmiljö. 

Tjänsten som plutons 3:a på amfibieskyttepluton ställer stora krav på engagemang och ambition men medger även mycket frihet under ansvar. Som plutons 3:a  har du möjlighet att påverka verksamheten som plutonen bedriver och dina åsikter värderas högt av plutonen samt plutonchefen.

GENERELLA KRAV FÖR ANSTÄLLNING

 • Godkänd specialistofficersutbildning, SOU/ASOU
 • Godkänd registerkontroll
 • Lägst OR-6
 • Uppfyllda FMFys baskrav
 • Simkunnighet (400m och livräddning)

PERSONLIGA EGENSKAPER

 • Strukturerad
 • Ordningsam
 • Ödmjuk
 • Stresstålig

ÖVRIGT

 • Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
 • Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.
 • Med anställning medföljer nationell och internationell arbetsskyldighet.

TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse.

PLACERING
Haninge garnison AMF1/2.amfibiebataljonen

LÖN
Enligt överenskommelse.

ANSÖKNINGSPROCESS
Sista datum för ansökan 2019-04-14, svar på ansökan ges senast 2019-04-19
Om du bedöms intressant kommer du att kallas till intervjuer på Amf 1 Berga. Kallelse kommer att skickas senast v.917.

FACKLIGA REPRESENTANT
OFR/O Klas Hellström nås via of-amf@mil.se

DOKUMENT ATT BIFOGA TILL ANSÖKAN
1. Personligt CV inkl. militära referenser
2. Personligt brev
3. Kopior på betyg, intyg och certifikat


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 mars 2019
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-04-14

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan