Tekniskt ansvarig ledningssystem (Civil)

Om tjänsten

 

Arbetet som tekniskt ansvarig ledningssystem (TA Ledsyst) vid flottiljstabens avdelning för sambands- och informationssystemtjänst (A6), är utmanande med stor variation och ställer krav på en person som kan jobba självständigt under stort ansvar.

Arbetet är i huvudsak inriktat mot att planera, beställa och följa upp förebyggande underhåll inom teknisk tjänst för att upprätthålla systemvärdighet av marktelemateriel inom flottiljens flygplatser i Luleå, Vidsel och Jokkmokk. Befattningen är en central roll i teknisk tjänst med ett stort fokus på flygsäkerhetsarbetet för att materielsystemen som nyttjas inom flygledarnas och meteorologernas funktioner skall fungera.

TA Ledsyst företräder i stor utsträckning flottiljen i centrala beredningar och möten, inom Försvarsmakten eller tillsammans med Försvarets Materielverk och försvarsindustrin.

Befattningen som TA Ledsyst kräver fortlöpande vidareutbildning inom stödsystem och flygsäkerhetskritiska system. Befattningen ingår i flottiljens krigsförband med uppgift att upprätta flygbas såväl nationellt som internationellt, under fältmässiga förhållanden, vilket ställer krav på god fysik och regelbundna fysiska tester genomförs.

Arbetet omfattar:

 • Planera, beställa och följa upp teknisk tjänst inom ledningssystemområdet, som exempelvis
  • Radiosystem
  • Landnings- och navigeringshjälpmedel
  • Strömförsörjning inkl. UPS
  • Meteorologisystem
 • Stödja lokal ansvarshavare i uppföljning av systemvärdighet inom flygsäkerhetskritiska system
 • Representera flottiljen kopplat till materielområden inom ledningssystem.
 • Medverkan vid materiel- och systemutbyggnader vid flottiljens flygplatser.
 • Medverkan i utvecklings- eller förändringsarbete i syfte att säkerställa ett flygsäkert materielläge.
 • Utveckla och vidmakthålla SIS-funktionens delar i flottiljens verksamhetsledningssystem
 • Krigs- och övningsplanering inom sambands- och informationssystemstjänst
 • Utbildning på annan ort samt resor i tjänsten både in- och utrikes
 • Att ingå i flygvapnets krigsförband som stabsmedlem 

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare
 • B-körkort
 • God fysisk status
 • Godkänd säkerhetsprövning
 • En bakgrund med teknik inriktning inom Försvarsmakten

Meriterande kvalifikationer:

 • En bakgrund inom ledningssystemområdet i Försvarsmakten
 • En bakgrund inom Flygvapnet
 • En bakgrund från flygplatstjänst
 • Kunskaper inom strömförsörjning
 • Kunskaper inom navigerings- och landningshjälpmedel
 • Kunskaper inom telefoni-, radio- och nätverksteknik
 • Kunskaper i engelska med teknisk inriktning
 • Erfarenhet av stabsarbete med analys, beredning och dokumentation

Övriga urvalskriterier

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga då den tekniska tjänsten bedrivs av två befattningshavare i nära samarbete.  

Övrigt:

F 21 tillämpar provanställning sex månader samt individuell lönesättning. Tillträde snarast efter överenskommelse. 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av major Henrik Hansson tfn 0920-23 44 04 eller HR generalist Sofia Boudrie 0920-23 47 75

Fackliga organisationer: OFR-O, OFR-S, SEKO och SACO nås genom F 21 vxl, tfn 0920-23 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-12. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.

F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 mars 2019
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-04-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan